Spotkania edukacyjne w szkołach na Sejneńszczyźnie.

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

            W ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Piłsudczycy – umiłowanej Ojczyźnie” Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej płk Zw. Jarosław Wojciechowicz przeprowadził kilka pogadanek patriotycznych z młodzieżą szkolną. Zajęcia edukacyjne odbyły sięw dniu 7 września 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Ofiar Obławy Augustowskiej w Gibach, w dniu 10 września 2021 r. w Szkole Podstawowej w Poćkunach, 15 września 2021 r. w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach, 20 września 2021 r w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach-Klub Historyczny im. Armii Krajowej i 27 września 2021 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Szymona Konarskiego w Sejnach.  Zajęcia edukacyjne przeprowadzono celem zwiększenia wiedzy historycznej wśród młodzieży szkolnej. Pogadanki odbywały się w pomieszczeniach szkolnych w Gibach, Poćkunach i Sejnach. Tematami spotkań było m. in.:

  1. Odzyskanie niepodległości przez Rzeczypospolitą Polskę, a przede wszystkim Sejneńszczyznę.
  2. Rola Marszałka Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości przez Rzeczypospolitą Polskę.
  3. Rola Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej  w krzewieniu myśli i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  4. Pokaz filmu pt. „Odzyskanie niepodległości przez Suwalszczyznę” ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

Na początku zajęć i na koniec młodzież szkolna wypełniała ankiety historyczne. Ankiety zostały opracowane przez płk Zw. Jarosława Wojciechowicza i były anonimowe.

W zajęciach łącznie brało udział 136 uczniów z klas siódmych i ósmych Szkół Podstawowych oraz ze Szkół Średnich. Na początku spotkania uczniowie wypełniali ankiety historyczne dotyczące Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz historii walk o Sejneńszczyznę, Suwalszczyznę i Augustowszczyznę. Po wypełnieniu ankiety rozpoczęto pogadankę na temat roli Marszałka Józefa Piłsudskiego w zwycięskiej Bitwie Niemeńskiej oraz zapoznano uczniów z walkami jakie toczyły się o tereny północno-wschodniej Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1939. Następnie zapoznano zebranych z rolą Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej w czasach obecnych. W drugiej części spotkania wyświetlono film pt.„ Suwalszczyzna. Droga do Niepodległości” zrealizowany przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Po filmie nastąpiła dalsza część zajęć edukacyjnych w czasie których między innymi odpowiadano na pytania uczniów. Spotkanie zakończyło ponownym wypełnieniem ankiety historycznej. Przeprowadzone zajęcia edukacyjne z młodzieżą w Szkołach Podstawowych i Szkołach Średnich na powyższe tematy w znaczny sposób podniosły wiedzę historyczną na temat postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz walk  jakie toczyły się w latach 1918 – 1939 o Sejneńszczyznę, Suwalszczyznę i Augustowszczyznę. Ponadto przybliżono działalność Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej  w krzewieniu myśli i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ankiety ewaluacyjne potwierdziły, iż w związku z przeprowadzonym spotkaniem edukacyjnym z młodzieżą szkolną poziom wiedzy na powyższe tematy wśród młodzieży szkolnej znacznie wzrósł.

Zdjęcia z archiwum                                                                                                                                                                                                    JW
płk Zw. Jarosława Wojciechowicza