Sejneńscy Piłsudczycy pamiętają o imieninach Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

               W dniu 19 marca 2020 r. w Sejnach obchodziliśmy już po raz ósmy imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ze względu na pandemię koronawirusa tegoroczne obchody były skromne. Była delegacja ze Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej. Do naszej inicjatywy przyłączył się Burmistrz Miasta Sejny. Wspólnie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze przy tablicy upamiętniającej Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Urzędzie Miasta Sejny. Następnie Członkowie Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej udała się na błonie przy klasztorne do „Alei Pamięci Żołnierzy 24 Baonu KOP Sejny”, gdzie również jest obelisk poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i posadzony „Dąb Pamięci”. Przy obelisku zapaliliśmy znicze i oddaliśmy hołd pierwszemu Honorowemu Obywatelowi Miasta Sejny.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                                                                   JW
Andrzeja Pankiewicza