Prezent Polakom z okazji 105. rocznicy Odzyskania Niepodległości.

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PARTNEREM STRATEGICZNYM

 

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

 

           10 grudnia 2023 roku, na zaproszenie Księdza Proboszcza Józefa Aszkiełowicza i Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej w Sejnach, Chór Ziemi Sejneńskiej odwiedził parafię pod wezwaniem św. Michała w Butrymańcach rej. Solecznicki. O godz. 9 zaśpiewał podczas mszy świętej, a tuż po niej wykonał kilka pieśni patriotycznych, aby uczcić niedawno obchodzoną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i kolejne urodziny marszałka Józefa Piłsudskiego. Tego dnia w kościele w Butrymańcach gościli także starostowie z Kielc i Końskich, przedstawiciele Gazety Polskiej z Ostrołęki i rodacy z Wilna. Po krótkim spotkaniu na plebanii, Chór pojechał do pobliskiego Podborza, gdzie o godz. 11 modlił się z parafianami kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po mszy świętej odbył się koncert pieśni patriotycznych. Zgromadzeni w kościele rodacy ze łzami w oczach nucili polskie melodie. Wzruszeniom nie było końca. Przed podróżą powrotną Chór Ziemi Sejneńskiej został ugoszczony wspaniałym obiadem w gminnym domu ludowym w Butrymańcach. Ksiądz Józef Aszkiełowicz wręczył wszystkim chórzystom pamiątkowe obrazy i opłatki. 

W tym miejscu należą się ogromne podziękowania Stowarzyszeniu Samorządów Ziemi Sejneńskiej na którego czele jest Panu Dariusz Łostowski, który wspomógł finansowo organizację koncertu. Związek Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej reprezentował kpt. Zw. Grzegorz Kucharzewski

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                     Tekst Pani Emilia Melon
Pani Emilii Melon
i kpt. Zw. Grzegorza Kucharzewskiego