Podziękowanie Sponsorom ze Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej.

             W dniu 4 marca 2021 roku Prezes Okręgu Ziemi Sejneńskiej Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej płk Zw. Jarosław Wojciechowicz wręczył podziękowania sponsorom ze Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, za wsparcie finansowe przy organizacji uroczystości 100. Rocznicy Viktorii Niemeńskiej we wrześniu ubiegłego roku. Na spotkaniach zostały wręczone Medale Pamiątkowe  100. Rocznicy Viktorii Niemeńskiej. Przy podziękowaniach był również V-ce Prezes SSSE i zarazem płk Zw. Jan Stanisław Kap. Pamiątkowe Medale zostały wręczone Prezesowi Firmy SALAG Panu Adamowi Galas i Panu Radosławowi Mroczkowskiemu, Panom Piotrowi i Stanisławowi Szyszkowskim z Firmy Aspi. Natomiast na ręce Pana Dyrektora Krzysztofa Harackiewicza Medale Pamiątkowe 100. Lecia Viktorii Niemeńskiej zostały wręczone Panom Tomaszowi i Wojciechowi Janik właścicielom firmy Decco.                                                                            

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                                                           JW
Kol. Jarosława Wojciechowicza