Ogólnopolski Konkurs „Do Hymnu w Szkole Podstawowej w Poćkunach.

 

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PARTNEREM STRATEGICZNYM.

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

 

 

Na zaproszenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Poćkunach i Rady Rodziców delegacja Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej w składzie gen. bryg. Zw. Jarosław Wojciechowicz i ppłk Zw. Stanisław Jastrzębski brali udział w przesłuchaniu śpiewu hymnu państwowego i wybranych pieśni hymnicznych w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Do Hymnu”, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury i Stowarzyszenie „Iuvenales Cantores Lodziensis – pro Europe”. Na przesłuchanie przyjechały przedstawicielki organizatora Panie prof. Wioletta Miłkowska i dr hab. Ewa Barbara Rafałko. Oprócz delegacji Piłsudczyków występowi przysłuchiwali się goście, wójt gminy Sejny Dariusz Łostowski, radni gminy, przedstawiciel Policji, Nadleśnictwa Pomorze, OSP w Berżnikach, Koła Gospodyń Wiejskich w Berżnikach i  rodzice. Uczniów do prezentacji przygotowała por. Zw. Dorota Nieszczerzewska.