Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Piłsudczyków RP na Jasną Górę.

 

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

 

         W dniach 16-17 sierpnia 2023 r. delegacja Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej uczestniczyła w IX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na Jasną Górę przed obliczę Królowej Polski, Hetmanki Żołnierza Polskiego. Była to jubileuszowa bo w 35. Rocznicę powstania Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. W skład delegacji weszli: Kapelan Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZPRP ks. płk Zw. Władysław Napiórkowski, Prezes Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZPRP płk Zw. Jarosław Wojciechowicz,  płk Zw. Jan Stanisław Kap, ppłk Zw. Stanisław Jastrzębski, mjr Zw. Jerzy Bykas, kpt. Zw. Lucyna Gutowska, por. Zw. Halina Dzienisiewicz i ppor. Zw. Beata Zubowicz. Początek pielgrzymki to jak zwykle złożenie kwiatów przez Prezydium Zarządu Krajowego ZPRP w Kaplicy Pamięci Narodu na wałach Klasztoru Jasnogórskiego przed tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie w pobliżu Kaplicy Pamięci odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Związkowi Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Dalsza część spotkania uczestników pielgrzymki odbyła się w Auli św. Jana Pawła II. Następnie wprowadzono Sztandary ZP RP i odśpiewano hymn państwowy. W skład pocztu sztandarowego ZPRP Okręgu Ziemi Sejneńskiej weszli mjr Zw. Jerzy Bykas, kpt. Zw. Lucyna Gutowska, ppor. Zw. Beata Zubowicz. Przybyłych powitał Prezes Zarządu Krajowego gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa, który przedstawił działalność Związku. Wskazał również na opiekuńcząi duszpasterską rolę Kapelanów w działalności Piłsudczyków. Następnie wręczono trzy nominacje generalskie, którą otrzymali: płk Zw. Jarosław Wojciechowicz Prezes Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej, płk Zw. Jan Pobierowski Prezes Związku Piłsudczyków RP Okręg Królewska Wschowa i płk Zw. Grzegorz Kuświk Prezes Związku Piłsudczyków RP Okręg Wielkopolski w Kaliszu. Nominacja generalska Jarosława Wojciechowicza jest bardzo dużym wyróżnieniem dla samego prezesa, a także jest podniesieniem prestiżu Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZPRP, podkreśleniem roli jaką pełni Związek Piłsudczyków w północno-wschodniej Rzeczypospolitej oraz docenieniem pracy Sejneńskich Piłsudczyków w umacnianiu patriotyzmu i w realizowaniu testamentu Najwikszego Polaka  Marszałka Józefa Piłsudskiego. Były również awanse oficerskie oraz odznaczenia i pamiątkowe medale i ryngrafy. Zostały także powołane cztery nowe Oddziały ZPRP, a wśród nich Związek Piłsudczyków RP Oddział Zaścianek Białystok oraz wręczono akt powołania Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Suwalskiej.  O godz. 13.00 odbyła się msza święta w intencji Marszałka, przybyłych piłsudczyków i ich rodzin, której przewodniczył Naczelny Kapelan ZPRP gen. dyw. Zw. ks. inf. dr. Edmund Skalski.  Po mszy w bazylice odbył wspaniały koncert Orkiestry ZPRP Okręgu Lubelskiego z Lublina. Kiedy był czas wolny płk Zw. Władysław Napiórkowski kapelan ZPRP Okręgu Ziemi Sejneńskiej i gen. bryg. Zw. Jarosław Wojciechowicz Prezes Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej udali się w odwiedziny do Ojca Eustachego Rakoczego wielkiego przyjaciela Miasta Sejny i Sejneńszczyzny, gdzie również przekazaliśmy regionalne słodkości i przekazaliśmy pozdrowienia od Sejneńskich Piłsudczyków. O godzinie 21.00 pielgrzymi uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, prowadzonym przez Naczelnego Kapelana ZPRP. Podczas Apelu, Prezes Zarządu Krajowego gen. Zw. Stanisław Władysław Śliwa odczytał „Akt Zawierzenia Piłsudczyków Matce Bożej”.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                     JW
gen. bryg. Zw. Jarosława Wojciechowicza