Odsłonięcie Obelisku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżach.

               W dniu 3 czerwca 2017 r.  członkowie Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Sejneński uczestniczyli w miejscowości Giże koło Olecka w odsłonięciu  obelisku poświęconemu Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w 150. Rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego i w przededniu 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Gospodarzami uroczystości byli Anna i Lech Marczak członkowie Związku Piłsudczyków RP Oddział Olecko.  Oprócz wojska udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych, a przede wszystkim Piłsudczycy ze Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego. Same uroczystości rozpoczęły się Liturgią Mszy Świętej, której przewodniczył Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku ks. kan. dr Antoni Skowroński. Uroczystościom przewodniczył Prezes  Zarządu Krajowego ZP gen. ZP Stanisław Władysław Śliwa. Po Mszy Świętej odsłonięto obelisk, a następnie posadzono „Dąb Niepodległości”, który został posadzony obok „Dębu Lecha Kaczyńskiego” posadzonego w 2008 roku przez Ś. P. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Następnym punktem uroczystości było odznaczenie pięciu sztandarów i tu wielki zaszczyt spotkał Sztandar Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach, który za krzewienie działalności patriotycznych oraz myśli Marszałka Józefa Piłsudskiego został odznaczony Złotym Medalem Związku Piłsudczyków RP.  Następnie odbył się fantastyczny program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów z Olecku. Oprócz młodzieży odbył się koncert pieśni legionowych i patriotycznych w wykonaniu Orkiestry z Olecka.

Zdjęcia z archiwum                                                                                                                                                                                                                                                              JW
Jarosława Wojciechowicza