Obchody uroczystości Ustawowego Dnia Ofiar Obławy Augustowskiej.

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

 

 

          W dniach 11-12 lipca 2023 r. w okolicy miejscowości Okółek i  w Gibach odbyły się obchody 78. rocznicy ustawowego dnia ofiar Obławy Augustowskiej. Uroczystości organizowało Stowarzyszenie Obławy Augustowskiej pod przewodnictwem ks. Stanisława Wysockiego oraz posła RP Jarosława Zielińskiego. W dniu 11 lipca 2023 roku odbył się wieczór wdzięczności w miejscu Tymczasowego Obozu Ofiar Obławy Augustowskiej. Odbyła się rekonstrukcja historyczna Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku. Natomiast w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej odbył się koncert Pieśni Partyzanckich i na koniec zaśpiewano Hymn Armii Krajowej. Związek Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej reprezentowali: płk zw. Jarosław Wojciechowicz, płk zw. Jan Stanisław Kap, ppłk zw. Wiesław Dźwilewski, kpt zw. Jan Dzienisiewicz, por. zw. Halina Dzienisiewicz i por. zw. Dorota Nieszczerzewska. Uroczystości rozpoczęły się podniesieniem flagę państwową na maszt i odśpiewano Hymn Państwowy. Następnie odbyła się modlitwa, którą celebrował Kapelan Wojska Polskiego ks. kapelan mjr Artur Majorek  oraz inni duchowni, którzy przybyli na obchody. Tegoroczne obchody 78. rocznicy Obławy Augustowskiej objął Narodowym Patronatem Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, którego reprezentował Andrzej Dera Minister w Kancelarii Prezydenta.  Na uroczystości przybyło wielu znamienitych gości. Między innymi:  Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski. Na uroczystościach obecne były służby mundurowe Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Lasów Państwowych, władze samorządowe oraz stowarzyszenia działające na terenie Rzeczypospolitej. W obchodach udział brała delegacja Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej. Prezesa Zarządu Krajowego reprezentował płk Zw. Jarosław Wojciechowicz. Łącznie piłsudczyków było kilkudziesięciu w mundurach i po cywilnemu. Ponadto przybyło wielu mieszkańców Sejneńszczyzny oraz gości z kraju i zagranicy, a także kilkadziesiąt Pocztów Sztandarowych. W swoich wystąpieniach mówiono, że pomimo upływu 78 lat nadal nie wiemy, gdzie są doły w których złożeni są  obywatele Rzeczypospolitej. W lipcu 1945 roku zamordowano niespełna 2000 działaczy podziemia niepodległościowego. Osoby te 12 lipca 1945 r. zostały aresztowane przez oddziały NKWD, Smiersz i jednostki Urzędu Bezpieczeństwa. ZP RP Okręg Ziemi Sejneńskiej wystawił Poczet Sztandarowy, który wystąpił w składzie płk zw. Jarosław Wojciechowicz, płk zw. Ireneusz Zdancewicz i mjr Zw. Jerzy Bykas. Ponadto delegacja ZPRP Okręg Ziemi Sejneńskiej składała kwiaty pod przewodnictwem Stanisława Jastrzębskiego. Odbył się Apel Pamięci, a następnie oddano Salwę Honorową. Relację fotograficzną z obchodów wykonał jak zwykle kpt. zw. Andrzej Pankiewicz.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości
kpt. zw. Andrzeja Pankiewicza