Obchody 81. Rocznicy Masowych Wywózek na Sybir w Sejnach.

            W dniu 7 lutego 2021 roku z zachowaniem zasad epidemicznych odbyły się w Sejnach obchody 81. Rocznicy Masowych Wywózek na Sybir. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą celebrowaną przez ks. Zbigniewa Bzdaka Proboszcza Parafii NNMP w Sejnach. Następnie uczestnicy wysłuchali przygotowaną przez młodzież ze  Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” oraz Chór Ziemi Sejneńskiej akademię. Na zakończenie uroczystości złożone zostały wiązanki i zapalone znicze przy Pomniku Katastrofy Smoleńskiej. Na obchodach obecni byli także przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej. W skład Sejneńskich Piłsudczyków weszli: ppłk Zw. Ireneusz Zdancewicz, mjr Zw. Henryk Sylwista, mjr Zw. Stanisław Jastrzębski, kpt. Zw. Barbara Zdancewicz, kpt. Zw. Jerzy Bykas, ppor. Zw. Adam Hryniewicki, a także po cywilnemu płk Zw. Beata Dźwilewska, płk Zw. Jan Stanisław Kap, szer. Zw. Dorata Tomczyk, szer. Zw. Czesław Poźniak. Uroczystości zorganizował Społeczny Komitet.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                         JW
ppłk Zw. Ireneusza Zdancewicza