Obchody 83. rocznicy napaści Armii Sowieckiej na Rzyczypospolitą.

 

 

 

              W dniu 17 września 2022 r. obchodziliśmy w Sejnach 83. Rocznicę napaści na Rzeczypospolitą Polskę przez Związek Sowiecki. Obchody rozpoczęły się mszą świętą, której przewodniczył Ks. Zbigniew Bzdak Proboszcz Parafii NNMP w Sejnach. Na uroczystościach obecny był Jarosław Zieliński Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, służby mundurowe Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, służby umundurowane Lasów Państwowych, Służby Celno – Skarbowej i oczywiście Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej. Wystawiliśmy poczet sztandarowy w składzie ppłk Henryk Sylwista, mjr Zw. Jerzy Bykas i kpt. Zw. Andrzej Czakis. Natomiast delegacja składająca kwiaty była w składzie płk Zw. Jarosław Wojciechowicz, ppłk Zw. Wiesław Dźwilewski, ppłk Zw. Stanisław Jastrzębski. Była również kompania honorowa wystawiona przez 14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny. Odczytano Apel Pamięci oraz oddano salwę honorową. Po zakończeniu uroczystości na Placu Dominikańskim odbył się piknik wojskowy w czasie którego odbył się pokaz sztuk walki, pokaz sprzętu wojskowego oraz poczęstunek wojskową grochówką.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                       JW
płk Krzysztofa Świderskiego
kpt. Zw. Andrzeja Pankiewicza