Obchody 77. rocznicy Obławy Augustowskiej w Gibach.

 

 

           W dniach 9-10 lipca 2022 r. w okolicy miejscowości Okółek i w Gibach odbyły się obchody 77. rocznicy Obławy Augustowskiej. Uroczystości organizowało Stowarzyszenie Obławy Augustowskiej pod przewodnictwem ks. Stanisława Wysockiego oraz posła RP Jarosława Zielińskiego. W dniu 9 lipca 2022 roku odbył się wieczór wdzięczności w miejscu Tymczasowego Obozu Ofiar Obławy Augustowskiej. Odbyła się rekonstrukcja historyczna Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku. Natomiast w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej odbył się koncert Pieśni Partyzanckich i na koniec zaśpiewano Hymn Armii Krajowej. Związek Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej reprezentowali: płk Zw. Beata Dźwilewska, płk Zw. Wiesław Dźwilewski, płk Zw. Jan Stanisław Kap, kpt Zw. Jan Dźienisiewicz i por. Zw. Halina Dźienisiewicz, mjr Zw. Kozakiewicz Bernard i kpt. Zw. Tadeusz Trejnowski. W dniu 10 lipca 2022 r. uroczystości rozpoczęły się Liturgią Mszy Świętej, którą celebrował Ks. Zbigniew Bzdak oraz inni duchowni, którzy przybyli na obchody. W trakcie homilii Ks. Zbigniew wspomniał o tragicznych losach rodziny Ks. Wysockiego oraz o innych obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zginęli w lipcu 1945 roku. Byli to żołnierze Armii Krajowej, których władza sowiecka chciała za wszelką cenę zlikwidować. Była to potworna zbrodnia, która jest nazywana „Małym Katyniem”.  Po mszy uczestnicy  przeszli w symboliczne miejsce, gdzie przy Wzgórzu Krzyży odbyła się dalsza część obchodów. Podniesiono Flagę Państwową na maszt i odśpiewano Hymn Państwowy. Tegoroczne obchody 77. rocznicy Obławy Augustowskiej objął Narodowym Patronatem Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, a honorowymi patronatami objęli Premier Polskiego Rządu Mateusz Morawiecki i Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Na uroczystości przybyło wielu znamienitych gości. Między innymi: Mateusz Morawiecki Premier Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Prezydenta reprezentował Pan komandor Jarosław Wypijewski. Obecny był  także V-ce  minister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski. Na uroczystościach obecne były służby mundurowe Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Lasów Państwowych, władze samorządowe oraz stowarzyszenia działające na terenie Rzeczypospolitej. Na obchodach nie mogło zabraknąć Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej. Prezesa Zarządu Krajowego reprezentował płk Zw. Jarosław Wojciechowicz. Łącznie piłsudczyków było kilkudziesięciu w mundurach i po cywilnemu. Ponadto przybyło wielu mieszkańców Sejneńszczyzny oraz gości z kraju i zagranicy, a także kilkadziesiąt Pocztów Sztandarowych. W swoich wystąpieniach mówiono, że pomimo upływu 77 lat nadal nie wiemy, gdzie są doły w których złożeni są  obywatele Rzeczypospolitej. W lipcu 1945 roku zamordowano niespełna 2000 działaczy podziemia niepodległościowego. Osoby te 12 lipca 1945 r. zostały aresztowane przez oddziały NKWD, Smiersz i jednostki Urzędu Bezpieczeństwa. ZP RP Okręg Ziemi Sejneńskiej wystawił Poczet Sztandarowy, który wystąpił w składzie mjr Zw. Henryk Sylwista, mjr Zw. Jerzy Bykas i kpt. Zw. Andrzej Czakis. Delegacja która składała kwiaty wystąpiła w składzie: płk Zw. Ireneusz Zdancewicz, płk Zw. Beata Dźwilewska, płk Zw. Wiesław Dźwilewski i mjr Zw. Jan Dąbrowski. Kiedy delegacja Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZP RP składała kwiaty płk Zw. Jarosław Wojciechowicz odbył krótkie spotkanie z Panem Mateuszem Morawieckim Prezesem Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w czasie którego Pan Premier otrzymał Pamiątkowe Medale wykonane z okazji 100. Rocznicy Viktorii Niemeńskiej. Odbył się Apel Pamięci, który odczytała Pani kpt. Kimszal Emilia, a następnie oddano Salwę Honorową. Na zakończenie uroczystości zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Oprócz Sejneńskich Piłsudczyków delegacje wystawił ZP RP Oddział Ziemi Suwalskiej i ZP RP Oddział w Wiżajnach. Spośród już wymienionych członków Sejneńskich Piłsudczyków obecni byli także: Ks. mjr Zw. Dariusz Stańczyk, kpt. Zw. Andrzej Pankiewicz, kpt. Zw. Jan Kramnicz, por. Zw. Ryszard Kuźnicki, szer. Zw. Paweł Połuboczek, ppor. Zw. Szymon Gałażyn, por. Zw. Beata Kuczyńska, ppor. Zw. Jarosław Jurkiewicz. W siedzibie Nadleśnictwa Pomorze odbył się raut.             

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                            JW
Pani Teresy Szot, Pana Andrzeja Sidora,                                                                                                                 
Pana por. Roberta Żołnierowicza,
kpt. Zw. Andrzeja Pankiewicza.