Obchody 229. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Sejnach.

             W dniu 3 maja 2020 r. o godzinie 10.00 delegacja Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg Ziemi Sejneńskiej złożyła kwiaty przy Tablicy upamiętniającej Marszałka Józefa Piłsudskiego.  W ten sposób Sejneńscy Piłsudczycy uczcili obchody 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Ze względu na pandemię koronawirusa obchody były skromne. Już stało się tradycją na Sejneńszczyźnie, że członkowie Związku Piłsudczyków występują w mundurach wyjściowych stylizowanych na mundur strzelecki oraz w czapkach maciejówkach . Delegacja wystąpiła w składzie: Kol. Barbara Zdancewicz, Kol. Ireneusz Zdancewicz, Kol. Jan Dzienisiewicz, Kol. Stanisław Jastrzębski oraz Kol. Andrzej Pankiewicz.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                           JW
Kol. Andrzeja Pankiewicza