Obchody 161. rocznicy Powstania Styczniowego.

 

 

 

         W dniu 21 stycznia 2024 r. Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej współorganizował 161. Rocznicę Powstania Styczniowego w Sejnach. Do naszej inicjatywy dołączyli koledzy z Koła nr 14 im. Powstańców Sejneńskich w Sejnach, młodzież z klasy mundurowej ZSO im. Szymona Konarskiego w Sejnach. Mszę celebrował  Ks. Zbigniew Bzdak. W trakcie mszy ks. Zbigniew wspomniał, że między innymi dzięki Powstańcom Styczniowym w roku 1918 Rzeczypospolita Polska odzyskała nieodległość, a dzisiejsza uroczystość jest hołdem bohaterskim powstańcom, którzy 161 lat temu walczyli o wolną Ojczyznę z carską Rosją. Na uroczystości przybyli m. in. Pan Jarosław Zieliński Poseł na Sejm RP wraz z małżonką, Arkadiusz Adam Nowalski Burmistrz Miasta Sejny, delegacja członków Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej, członkowie GRH 24 Baonu KOP „Sejny” oraz młodzież klasy mundurowej z ZSO w Sejnach. Po mszy uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik Katastrofy Smoleńskiej, gdzie Poseł Jarosław Zieliński wspólnie z Ks. Zbigniewem Bzdakiem złożyli wiązankę kwiatów. Następnie przy Pomniku upamiętniającym Żołnierzy Armii Krajowej i Żołnierzy Niezłomnych, przy Tablicy upamiętniającej zamordowanie 10-ciu mieszkańców m. Rygol przez Niemców, przy Tablicy upamiętniającej Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy Pomniku Powstania Sejneńskiego  zostały zapalone znicze. Na zakończenie przemarszu przy Krzyżu i Tablicy upamiętniającej poległych w Powstaniu Styczniowym delegacja Piłsudczyków i członkowie GRH 24 Baonu KOP „Sejny” złożyli wiązankę kwiatów, a młodzież klasy Mundurowej zapaliła znicze. Członek klasy mundurowej odczytał „CAPSTRZYK PATRIOTYCZNY”. Delegacja Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej wystąpiła w składzie: gen. bryg. Zw. Jarosław Wojciechowicz, płk Zw. Jan Stanisław Kap, ppłk Zw. Stanisław Jastrzębski, mjr Zw. Jerzy Bykas, mjr Zw. Jan Dzienisiewicz, kpt. Zw. Halina Dzienisiewicz, kpt. Zw. Lucyna Gutowska, kpt. Zw. Andrzej Pankiewicz, ppor. Zw. Adam Hryniewicki, ppor. Zw. Szymon Gałażyn, ppor. Zw. Jarosław Jurkiewicz. Relację fotograficzną realizował niezawodny kpt. Zw. Andrzej Pankiewicz. Ponadto w dniu 22 stycznia 2024r por. Zw. Adam Hryniewicki zapalił znicze przy mogile dwóch Powstańców Styczniowych w Borku za kulochwytem oraz przy Tablicy Upamiętniającej Powstańców Sejneńskich i Wojny Polsko-bolszewickiej 1920r.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                JW
kpt. Zw. Andrzeja Pankiewicza
i  por. Zw. Adam Hryniewicki