Lekcja historii w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie.

 

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ  WOJEWÓDZTWO PODLASKIE.

 

        W dniu 31 maja 2022 roku na zaproszenie Pani Bożeny Sobieszczańskiej Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny  „Inki” w Jeleniewie, Rady Pedagogicznej oraz młodzieży szkolnej płk Zw. Jarosław Wojciechowicz Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej przeprowadził prelekcję dla młodzieży na n/w tematy:

  1. Odzyskanie niepodległości przez Suwalszczyznę, Sejneńszczyznę i Augustowszczyznę, (omówiono m. in. temat Powstania Sejneńskiego i Viktorii Niemeńskiej).
  2. Rola Marszałka Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości przez Rzeczypospolitą Polskę.
  3. Rola Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej w krzewieniu myśli i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Oprócz w/w tematów przedstawiono również historię 24 Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny”. Prezesowi towarzyszył Kol. Grzegorz Galiński z GRH 24 Baonu KOP „Sejny”. Lekcja historii w Szkole rozpoczęła się od happeningu najmłodszych uczniów na temat „szkodliwości palenia”. Po przedstawieniu krótkich haseł przez uczniów klas I – IV nastąpiło wręczenie upominków trzem uczniom za działalność charytatywną w Polskim Czerwonym Krzyżu Oddział w Jeleniewie. Wśród członków delegacji PCK Oddział w Suwałkach była kpt. Zw. Lucyna Gutowska. Następnie przez ponad dwie godziny płk Zw. Jarosław Wojciechowicz przedstawił informację o odzyskaniu niepodległości przez północno-wschodnie tereny Rzeczypospolitej. W prelekcji omówiono historię Powstania Sejneńskiego i Viktorii Niemeńskiej. Po zakończeniu prelekcji przedstawiono film „Odzyskanie niepodległości przez Suwalszczyznę” zrealizowany przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Na zakończenie spotkania z młodzieżą przekazaliśmy Album „Ostatnia Droga” z dedykacją od Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP gen. Zw. Stanisława Władysława Śliwy. Ponadto przekazaliśmy wydawnictwa ZP RP Okręg Ziemi Sejneńskiej, tj. kalendarze na 2022 rok ze zdjęciami Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz foldery wykonane z okazji 100. Rocznicy Viktorii Niemeńskiej. W lekcji historii uczestniczyło ponad 90 dzieci i przedstawiciele Rady Pedagogicznej. Z rąk Pani Dyrektor otrzymaliśmy podziękowania i drobne upominki za które bardzo dziękujemy.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                               JW
Pani Brygidy Konikowskiej