Kalendarz na 2022 rok Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręgu Ziemi Sejneńskiej.

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

 

             Na przełomie roku 2021-2022 Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej wydał kalendarz na 2022 rok. W kalendarzu są zawarte przepiękne zdjęcia Marszałka Józefa Piłsudskiego w czasie wizyty w dniu 12 września 1919 roku w Suwałkach i 13 września 1919 roku w Sejnach oraz zdjęcia z 1920 w czasie Bitwy Niemeńskiej. Zdjęcia udostępniło Wojskowe Biuro Historyczne, Muzeum Okręgowe w Suwałkach oraz gen. Zw. Stanisław Władysław Śliwa, który również złożył życzenia noworoczne. Nad koncepcją kalendarza pracował Ks. płk Zw. Władysław Napiórkowski i płk Zw. Jarosław Wojciechowicz. Dziękujemy Zarządowi Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej w Suwałkach i płk Zw. Janowi Stanisławowi Kap, Zarządowi Agencji Rozwoju Regionalnego „Ares” w Suwałkach i kpt. Zw. Łukaszowi Owsiejko oraz Zarządowi Starostwa Sejneńskiego w tym Panu Maciejowi Plesiewiczowi za wsparcie naszej inicjatywy. Kalendarz został przesłany do kilkudziesięciu Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, przekazany na Wileńszczyznę, samorządom Powiatu Sejneńskiego, szkołom podstawowym i średnim Powiatu Sejneńskiego oraz przesłany do organizacji i instytucji współpracujących ze ZP RP Okręg Ziemi Sejneńskiej.

Zdjęcie dzięki uprzejmości                                                                                                                                                             JW
płk Zw. Jarosławowi Wojciechowicz