Droga Krzyżowa ulicami miasta Sejny.

 

 

     W dniu 24 marca 2024r w niedzielę Palmową, ulicami miasta Sejny przeszła Droga Krzyżowa, która rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Po raz  kolejny w mundurach piłsudczykowskich udział wzięli członkowie Związku Piłsudczyków RP TPJP Okręg Ziemi Sejneńskiej.  O godzinie 19.00 Krzyż został wyniesiony z Bazyliki Nawiedzenia NMP w Sejnach przez członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej 24 Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny”. Tekst rozważań przygotował Ks. Przemyk z naszej parafii. W Drodze Krzyżowej wzięło udział wielu mieszkańców miasta Sejny i okolic. Krzyż nieśli przedstawiciele terenowych jednostek administracji publicznej, służby mundurowe, młodzież, przedstawiciele sejneńskich szkół, księża, pracownicy Poczty Polskiej, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Piłsudczycy Krzyż przejęli od Grupy Rekonstrukcji Historycznej 24 Baonu KOP „Sejny”. Krzyż nieśli płk Zw. Jan Stanisław Kap, ppłk Zw. Stanisław Jastrzębski, mjr Zw. Jerzy Bykas, kpt. Zw. Andrzej Czakis. Przed Krzyżem była niesiona flaga biało-czerwona przez por. Zw. Dorotę Nieszczerzewską i ppor. Beatę Zubowicz. Flaga biało-czerwona to symbol przywiązania do OJCZYZNY I NASZA DROGA KRZYŻOWA KU ZBAWIENIU.  Oczywiście foto relację wykonał niezawodny kpt. Zw. Andrzej Pankiewicz. 

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                           JW
kpt. Zw. Andrzeja Pankiewicza