Dęby Pamięci w 101. rocznicę Viktorii Niemeńskiej.

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

 

               W dniu 25 września 2021 r. na cmentarzu w Berżnikach obchodziliśmy 101. Rocznicę Viktorii Niemeńskiej. Zwycięstwo z bolszewikami w Bitwie Niemeńskiej we wrześniu 1920 roku i pokonanie wojsk litewskich, współpracujących taktycznie z Armią Czerwoną, przyniosło temu regionowi ostateczny pokój po pierwszej wojnie światowej. Obchody odbyły się dzięki bardzo dobrych relacjach Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej z Nadleśnictwem Płaska w Żylinach. Współpraca zaowocowała tym, że Nadleśnictwo zabezpieczyło dwuletnie sadzonki dębów oraz pokryło koszty cateringu. Na początku obchodów zebranych przywitał płk Zw. Jarosław Wojciechowicz. Następnie odbyła się Polowa Msza Święta, którą celebrował Ks. płk Zw. Władysław Napiórkowski Kapelan Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej. Jest to jedyna nekropolia Viktorii Niemeńskiej w Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie mszy Słowo Boże czytała ppor. Zw. Dorota Nieszczerzewska, a Modlitwę Wiernych czytała młodzież z Klubu Historycznego im. Armii Krajowej przy Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach pod przewodnictwem Pani Teresy Tur. Pouczającą homilię wygłosił Ks. płk Zw. Władysław Napiórkowski. Po mszy Ks. płk Zw. Władysław poświęcił sadzonki, a po chwili odbyła się uroczystość wręczenia Medalu 100. Lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą” Panu Andrzejowi Józefowi Nowakowi Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Medal w imieniu Pana Dyrektora odebrał Roman Rogoziński Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska, który reprezentował Pana Dyrektora na dzisiejszych uroczystościach. Następnie płk Zw. Jarosław Wojciechowicz wręczył Medale Pamiątkowe 100. Lecia Viktorii Niemeńskiej Panu Romanowi Rogozińskiemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Płaska w Żylinach oraz Pani Anecie Milewskiej Starszemu Specjaliście ds. Ekonomicznych w Nadleśnictwa Płaska. Kolejnym punktem było wręczenie nominacji na pierwsze i kolejne stopnie oficerskie związku członkom Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej. Nominacje otrzymali: Małgorzata Trejnowska, Aneta Ejdulis, Beata Kuczyńska, Jarosław Jurkiewicz, Krzysztof Mariusz Skupski, Jan Kramnicz, Adam Łabanowski, Ryszard Kuźnicki, Wojciech Sobaniec, Czesław Poźniak, Jerzy Bykas, Adam Hryniewicki, Tadeusz Trejnowski. Następnie przybyłe delegacje składały kwiaty przy Pomniku Viktorii Niemeńskiej, a licznie przybyła młodzież szkolna ustawiła znicze przy pomniku. Zwieńczeniem 101. Rocznicy Viktorii Niemeńskiej było posadzenie 100. Dębów Pamięci dla uczczenia żołnierzy Polskich, którzy oddali to co najcenniejsze Swoje Życie na Ołtarzu Ojczyzny w 1920 roku. Dęby zostały posadzone przy nekropolii Viktorii Niemeńskiej. Pierwsze sadzonki posadził Pan Roman Rogoziński Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska w Żylinach i płk Zw. Jarosław Wojciechowicz Prezes Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej. Miejsce do posadzenia Dębów Pamięci przygotował por. Zw. Krzysztof Mariusz Skupski. Po uroczystym posadzeniu dębów odbył się raut w sali biblioteki parafialnej na który udali się uczestnicy uroczystości.

            Nadmieniam, iż oprócz delegacji Nadleśnictwa Płaska na uroczystości był Marek Ślusarz Sekretarz Powiatu Sejneńskiego, który reprezentował Pana Macieja Plesiewicza Starostę Sejneńskiego, Dariusz Łostowski Wójt Gminy Sejny, por. Zw. Beata Kuczyńska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poćkunach, delegacja Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, delegacja Sejneńskiego Towarzystwa Strzeleckiego, bardzo liczna młodzież szkolna z Poćkun i Sejn, w śród których wyróżniała się Młodzieżowa Drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Berżnik i oczywiście bardzo liczna grupa Członków Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej. Wśród uczestników obchodów byli również mieszkańcy Berżnik, a także goście m.in. z Warszawy, Białegostoku, Sejn, Suwałk czy Starogardu Gdańskiego. Organizatorami 101. Rocznicy Viktorii Niemeńskiej był Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej,  Nadleśnictwo Płaska w Żylinach i Parafia Rzymsko-Katolicka w Berżnikach.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                    JW
Pani Agnieszka Wyrzykowska
płk Zw. Jarosław Wojciechowicz