Dar Piłsudczyków Polskiej Parafii na Litwie.

 

ZADANIE  JEST  WSPÓŁFINANSOWANE  ZE ŚRODKÓW  WOJEWÓDZTWA  PODLASKIEGO.

   

       W dniu 25 czerwca 2021 r. Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej płk Zw. Jarosław Wojciechowicz i Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Ziemi Suwalskiej płk Zw. Grzegorz Pietkiewicz udali się do miejscowości Butrymańce na Litwie w Obwodzie  Solecznickim. Powodem wizyty w polskiej parafii było przekazanie farby do pomalowania drewnianego kościoła w miejscowości Podborze. Na zakup farby pieniądze przeznaczył Związek Piłsudczyków RP Okręg Mazurski w Olecku,  Związek Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej i Związek Piłsudczyków RP Oddział Ziemi Suwalskiej. To była nasza pierwsza wizyta w tej parafii i mamy nadzieję, że nie ostatnia. Ogromne wrażenie wywarł na nas proboszcz Ks. Józef Aszkiełowicz. Ksiądz Józef oprowadził nas po urokliwym kościele, gdzie m. in. zostaliśmy pobłogosławieni jedynymi na Litwie relikwiami Św. Franciszka z Asyżu. Gościnność, patriotyzm, a przede wszystkim wiara w Boga Ks. Józefa to wzór do naśladowania. Podtrzymywanie mowy polskiej i polskiego języka przez Ks. Józefa na Litwie świadczy o wielkiej miłości do Ojczyzny i takie wartości Ks. Józef Aszkiełowicz przekazuje parafianom. Ponadto już w miesiącu lipcu Związek Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej i Związek Piłsudczyków RP Oddział Ziemi Suwalskiej przekażą zakupiony telewizor do świetlicy strażackiej w miejscowości Butrymańce.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                          JW
płk Zw. Grzegorza Pietkiewicza