99. rocznica Bitwy Niemeńskiej.

              W dniu 22 września 2019 roku Związek Piłsudczyków RP Okręg Sejneński  zorganizował obchody 99. Rocznicy Bitwy Niemeńskiej oraz 80. Rocznicy mordu na 8-miu żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny” ze Strażnicy Stanowisko. Obchody rozpoczęły się Liturgią Mszy Świętej, której przewodniczył Ks. Andrzej Sienkiewicz – Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Berżnikach. W celebracji Mszy Świętej pomagał również Ks. Profesor Marek Straszyński. Należy podkreślić, iż na liturgię przybyło wielu parafian, gości i klasa mundurowa z ZSO w Sejnach, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Poćkunach, Rada Pedagogiczna ze Szkoły w Poćkunach i ZSO, dyrektorzy wymienionych szkół oraz przedstawiciele Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Na uroczystości przybyła duża grupa Piłsudczyków ze Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Sejneński. Na zakończenie Mszy Świętej do uczestników uroczystości został odczytany list od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego. Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Bitwy Niemeńskiej, który znajduje się na cmentarzu parafialnym. Złożone zostały kwiaty i zapalone znicze przy pomniku Bitwy Niemeńskiej i przy grobie żołnierzy KOP.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                                                                 JW
Kol. Zbigniewa Borowskiego
i Lecha Laskowskiego