95. rocznica Bitwy Niemeńskiej.

             Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Sejneński w dniach 19-20 września 2015 r. współorganizował obchody 95 Rocznicy Bitwy Niemeńskiej. Uroczystości rozpoczęły się w Sejnach Sesją Historyczną w Muzeum Ziemi Sejneńskiej, którą prowadził prof. Jan Wysocki, prof. Grzegorz Nowik oraz płk Zp. Julian Michaś. Następnie w dniu 20 września na cmentarzu parafialnym w Berżnikach rozpoczęły się główne uroczystości. Zanim jednak rozpoczęła się Liturgia Mszy Świętej do Berżnik dotarła II Sztafeta Niepodległości, która wybiegła w dniu 18 września 20015 r. z miejscowości Sokółka, a następnie biegła przez Kopną Górę -Szudziałowo – Kuźnicę –  Klimówkę – Nowy Dwór – Sidra – Dąbrowa Białostocka – Lipsk – Augustów – Giby – Sejny – Berżniki. W sztafecie udział brała młodzież ze szkół z miejscowości Sokółka, Augustów, Sejny oraz 50-cio osobowa grupa harcerzy z Wilna. Na początku uroczystości został odśpiewany Hymn Państwowy przez Żołnierzy 14 Suwalskiego Dywizjonu Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach i przybyłą ludność. Odczytany został Apel Poległych, a następnie wykonano Salwę Honorową. Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki i zapalono znicze.

Zdjęcia dzięki                                                                                                                                                                                                                                                               JW
uprzejmości Leszka Przyborowskiego
i Krzysztofa Palewicza