Poświęcenie Pomnika w miejscu Tymczasowego Obozu Ofiar Obławy Augustowskiej.

 

 

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

 

 

           W dniu 16 maja 2022 roku w Puszczy Augustowskiej odsłonięto Figurę Chrystusa Frasobliwego, dzwonnicę i krzyż. Według historyków, w roku 1945 w miejscu osłonięcia mieścił się obóz przejściowy aresztowanych przez NKWD mieszkańców naszego regionu. Aresztowani, pochodzili z Powiatu Sejneńskiego, Suwalskiego, Sokólskiego i Augustowskiego. W uroczystościach patriotycznych udział wzięło kilkaset osób, a wśród nich byli duchowni, samorządowcy, służby mundurowe, a przede wszystkim członkowie rodzin ofiar obławy. Związek Piłsudczyków  RP Okręg Ziemi Sejneńskiej reprezentował  płk Zw. Ireneusz Zdancewicz, płk Zw. Jan Stanisław Kap, mjr Zw. Jan Dzienisiewicz i kpt. Zw. Andrzej Czakis.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                         JW
Pana Leszka Przeborowskiego