100 dębów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

                   W dniu 21 kwietnia 2018 roku z inicjatywy Związku  Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Sejneński posadzono 100 dębów w 100. Rocznicę odzyskania Niepodległości przez Rzeczypospolitą Polskę. Na zaproszenie do sadzenia dębów odpowiedziało kilka organizacji z miasta Sejny oraz przedstawiciele Sejneńskich samorządów, tj. Piotr Alszko Starosta Sejneński i Arkadiusz Nowalski. Obecni byli także nauczyciele z Sejneńskich szkół, młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, pracownicy Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Radni Miasta Sejny i Powiatu Sejneńskiego i oczywiście członkowie Związku Piłsudczyków RP Okręg Sejneński. Ponadto byli przedstawiciele Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, a także obecne były rodziny z dziećmi. Na początku Ks. Zbigniew Bzdak poświęcił sadzonki, które przywieźli pracownicy Nadleśnictwa Płaska. Posadzenie 100 sadzonek zajęło nam około półtorej godziny. Dzień wcześniej miejsce do sadzenia zostało przygotowane przez Kol. Ireneusza Zdancewicza, który przybył ciągnikiem i glebogryzarką i Kol. Jarosława Wojciechowicza. Na okoliczność sadzenia dębów Kol. Wiesław Dźwilewski wykonał tablicę marmurową, która została zamontowana. Po sadzeniu dębów rozpalono ognisko i piekliśmy kiełbaski.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                                                                                    JW
Palanis Piotra