82. rocznica napaści Związku Sowieckiego na Rzeczypospolitą Polskę.

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

            W dniu 17 września 2021 r. Członkowie Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej wspólnie z młodzieżą z Klubu Historycznego z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach oddała hołd żołnierzom 24 Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny” oraz żołnierzom Wojny 1920 roku. W ramach odwiedzin miejsc pamięci narodowej na Sejneńszczyźnie odwiedziliśmy Nekropolię Viktorii Niemeńskiej, obelisk poświęcony 8-miu żołnierzom 24 Baonu KOP „Sejny” ze Strażnicy w Stanowisku, którzy zostali zamordowani w dniu 24 września 1939 r. przez amię sowiecką, obelisk poświęcony 5-iu żołnierzom 24 Baonu KOP „Sejny” w Gibach, którzy zostali zamordowani w dniu 25 września 1939 r. przez amię sowiecką i Aleję Pamięci 24 Baonu KOP ‘Sejny” w Sejnach. W każdym z tych miejsc zapaliliśmy znicz oraz przybliżyliśmy młodzieży historię walk żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej o Ojczyznę. Delegacja Sejneńskich Piłsudczyków reprezentowali płk Zw. Jarosław Wojciechowicz i por. Zw. Andrzej Pankiewicz.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                               JW
por. Zw. Andrzeja Pankiewicza