III Pielgrzymka Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

             W dniach 16-18 sierpnia 2018 roku Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Sejneński uczestniczył w III Pielgrzymce Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na Jasną Górę. Zanim jednak dotarliśmy do Częstochowy w Warszawie przy Grobie Nieznanego Żołnierza złożyliśmy kwiaty. Braliśmy udział odprawie Związku Piłsudczyków RP, w uroczystej Liturgii Mszy Świętej oraz Apelu Jasnogórskim, który był zwieńczeniem naszego wyjazdu.  Ks. Władysław Napiórkowski, Beata i Wiesław Dźwilewski oraz Bożena i Jarosław Wojciechowicz  zostali uhonorowani Medalem Pamiątkowym 100. Rocznicy Objawień Fatimskich. Medale zostały wręczone i przyznane przez Ks. Infułata Mariana Pruchniaka, Naczelnego Kapelana Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej za krzewienie idei Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zdjęcia z archiwum                                                                                                                                                                                                                                                       JW
Jarosława Wojciechowicza