104. rocznica Odzyskania Niepodległości.

 

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

 

 

          W dniu 11 listopada 2022 roku w Sejnach obchodziliśmy 104. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Rzeczypospolitą Polskę. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą pod przewodnictwem Ks. por. Sławomira Bylina – Kapelan Służby Celno-Skarbowej. Przybyło kilkanaście pocztów sztandarowych, delegacje władz samorządowych powiatu i miasta oraz instytucji mających siedzibę w mieście Sejny. Obecne były służby mundurowe  Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Lasów Państwowych, Służby Celno-Skarbowej oraz stowarzyszeń działających na terenie miasta. Licznie zgromadzona była młodzież z Sejneńskich Szkół w tym klasa mundurowa z ZSO w Sejnach i klasa mundurowa z ZS CKR w Sejnach o profilu strażackim, a także mieszkańcy miasta. W czasie mszy pięknie śpiewał chór pod kierownictwem Pani Emilii Melon oraz asystowała Orkiestra Dęta OSP w Sejnach pod batutą Pana Józefa Żukowskiego. Związek Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej reprezentowany był przez kilkunastu członków umundurowanych, a ponadto wystawiliśmy poczet sztandarowy w składzie mjr. Zw. Jerzy Bykas, por. Zw. Adam Hryniewicki, ppor. Zw. Szymon Gałażyn. Kwiaty przy Tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego składała delegacja w składzie ppłk Zw. Stanisław Jastrzębski, ppłk Zw. Wiesław Dźwilewski i por. Zw. Dorota Nieszczerzewska. Zdjęcia profesjonalne z obchodów wykonał niezawodny kpt. Zw. Andrzej Pankiewicz. Stało się tradycją, że mieszkańcy miasta nieśli stu metrową biało-czerwoną flagę, a na czele byli członkowie Sejneńskich Piłsudczyków. Przy Pomniku Powstania Sejneńskiego zgromadzeni odśpiewali  hymn państwowy przy akompaniamencie orkiestry OSP. Na zakończenie obchodów przy Pomniku Powstania Sejneńskiego Ks. Zbigniew Bzdak został odznaczony Medalem 10-Lecia GRH 24 Baonu KOP „Sejny” za działalność patriotyczną na Sejneńszczyźnie oraz kultywowanie tradycji Sejneńskich Kopistów. Zwieńczeniem obchodów był festyn zorganizowany przez Ośrodek Kultury w Sejnach na łąkach biskupich.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                  JW
kpt. Zw. Andrzeja Pankiewicza