102. rocznica Powstania Sejneńskiego.

 

ZADANIE JEST  WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.        

 

 

             W dniach 22-23 sierpnia 2021 r. obchodziliśmy w Sejnach 102. rocznicę Powstania Sejneńskiego. Uroczystości rozpoczęły się niedzielną Mszą Świętą o godzinie 10.00 w intencji Ojczyzny oraz poległych Powstańców Sejneńskich, którą celebrował ks. Zbigniew Bzdak Proboszcz Parafii pw. NNMP w Sejnach. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod Pomnik Powstania Sejneńskiego, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze przez przybyłe delegacje. Na zakończenie niedzielnych obchodów w Ośrodku Kultury w Sejnach została zaprezentowana wystawa Powstanie Sejneńskie, którą przygotował Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz zaprezentowany film pt. „ Suwalszczyzna. Droga do Niepodległości” zrealizowany przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Drugi dzień obchodów to odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej Upamiętniającej Tadeusza Katelbacha. Tadeusz Katelbach, ps. „Koterski” – polityk, dziennikarz, senator II RP, oficer rezerwy WP, działacz Polonii w USA, który był pierwszym komendantem miasta Sejny i jednym z inicjatorów Powstania Sejneńskiego. Tablica została umieszczona przy ulicy Józefa Piłsudskiego na ścianie frontowej budynku Poczty Polskie S.A. w Sejnach.  Odsłonięcia tablicy dokonali: Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski, Piotr Kardela Dyrektor IPN Oddział w Białymstoku, Sławomir Cenckiewicz Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, w skład którego wchodzi m.in. Centralne Archiwum Wojskowe. Następnie przy tablicy złożono kwiaty i zapalono znicze.  W trakcie poniedziałkowych obchodów rodzinom Powstańców Sejneńskich zostały wręczone pamiątkowe tabliczki z napisem „Weteran”, które umieszcza się na nagrobkach.  Tegoroczne obchody były organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Parafia Rzymsko-Katolicka w Sejnach, Urząd Miasta w Sejnach i Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej. Związek Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej był reprezentowany przez dużą grupę Piłsudczyków, a przede wszystkim wystawiliśmy poczet sztandarowy w składzie: mjr Zw. Henryk Sylwista, kpt. Zw. Jerzy Bykas i ppor. Zw. Adam Hryniewicki w niedzielę oraz mjr Zw. Henryk Sylwista, por. Zw.  Andrzej Czakis  i ppor. Zw. Adam Hryniewicki w poniedziałek. W dniu 23 sierpnia 2021 r. zostały wręczone dwa Medale 100 Lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”. Medal otrzymał Piotr Kardela Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku oraz Urszula Gierasimiuk Naczelnik Oddziałowego Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku. W imieniu gen. Zw. Stanisława Władysława Śliwy medale wręczył Prezes Związku Piłsudczyków RP Okręgu Ziemi Sejneńskiej i zarazem członek Zarządu Krajowego płk Zw. Jarosław Wojciechowicz oraz Kapelan Związku Piłsudczyków RP Okręgu Ziemi Sejneńskiej Ks. płk Zw. Władysław Napiórkowski.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                         JW
Pani Urszuli Gierasimiuk
i płk Zw. Jarosława Wojciechowicza