Władze Okręgu

ZARZĄD OKRĘGU

1. Prezes Okręgu – gen. bryg. Zw. Jarosław WOJCIECHOWICZ – 607 800 590
2. V-ce Prezes – płk Zw. Ireneusz ZDANCEWICZ – 502 366 085
3. Skarbnik – kpt. Zw. Andrzej CZAKIS – 510 913 839
4. Sekretarz – ppłk Zw. Wiesław Krzysztof DŹWILEWSKI – 515 601 724
5. Kapelan Okręgu – płk Zw. Władysław NAPIÓRKOWSKI – 576 163 142
6. Członek Zarządu – płk Zw. Grzegorz PIETKIEWICZ – 500 127 109
7. Członek Zarządu – mjr Zw. Tadeusz WNUKOWSKI – 606 633 374

KOMISJA REWIZYJNA

1. Przewodniczący Komisji – mjr Zw. Jerzy BYKAS – 607 628 522
2. V-ce Przewodnicząca – kpt. Zw. Lucyna GUTOWSKA
3. Sekretarz – ppłk Zw. Stanisław JASTRZĘBSKI

OKRĘGOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

1. Przewodniczący Sądu – mjr Zw. Krzysztof RYTWIŃSKI – 662 054 318
2. Z-ca Przewodniczącego – mjr Zw. Barbara Eugenia MILEWSKA
3. Sekretarz – mjr Zw. Jan DĄBROWSKI

WŁADZE KRAJOWE

PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO

1. PREZES ZARZĄDU KRAJOWEGO – gen. Zw. Stanisław Władysław ŚLIWA
2. V-ce Prezes Zarządu – gen. dyw. Zw. Wiesław Leszek ZĄBEK
3. V-ce Prezes Zarządu – gen. dyw. Zw. Jarosław Szymon BIERECKI
4. Skarbnik Zarządu – gen. bryg. Zw. Wita LEDUCHOWSKA PAWŁOWSKA
5. Sekretarz Zarządu – płk Zw. Zbigniew BORKOWSKI

ZARZĄD KRAJOWY

 1. gen. Zw. Stanisław Władysław ŚLIWA
 2. gen. dyw. Zw. Leszek Wiesław ZĄBEK
 3. gen. bryg. Zw. Jarosław Szymon BIERECKI
 4. gen. bryg. Zw. Włodzimierz PACELT
 5. gen. bryg. Zw. Jacek STACHIEWICZ
 6. gen. bryg. Zw. Stanisław OLSZEWSKI
 7. gen. bryg. Zw. Bohdan Ronin WALKNOWSKI
 8. płk Zw. Stanisław KOPER
 9. płk Zw. Józef MELAK
 10.  gen. bryg. Zw. Jarosław WOJCIECHOWICZ
 11. płk Zw. Mariusz MICHALSKI
 12. gen. bryg. Zw. Grzegorz KUŚWIK
 13.  płk Zw. Leszek WIŚNIEWSKI
 14.  płk Zw. Władysław PACIUCH
 15. gen. bryg. Zw. Leszek KALINOWSKI