Władze Okręgu

ZARZĄD OKRĘGU

1. Prezes Okręgu – gen. bryg. Zw. Jarosław WOJCIECHOWICZ – 607 800 590
2. V-ce Prezes – płk Zw. Ireneusz ZDANCEWICZ – 502 366 085
3. Skarbnik – kpt. Zw. Andrzej CZAKIS – 510 913 839
4. Sekretarz – ppłk Zw. Wiesław Krzysztof DŹWILEWSKI – 515 601 724
5. Kapelan Okręgu – płk Zw. Władysław NAPIÓRKOWSKI – 576 163 142
6. Członek Zarządu – płk Zw. Grzegorz PIETKIEWICZ – 500 127 109
7. Członek Zarządu – mjr Zw. Tadeusz WNUKOWSKI – 606 633 374

KOMISJA REWIZYJNA

1. Przewodniczący Komisji – mjr Zw. Jerzy BYKAS – 607 628 522
2. V-ce Przewodnicząca – kpt. Zw. Lucyna GUTOWSKA
3. Sekretarz – ppłk Zw. Stanisław JASTRZĘBSKI

OKRĘGOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

1. Przewodniczący Sądu – mjr Zw. Krzysztof RYTWIŃSKI – 662 054 318
2. Z-ca Przewodniczącego – mjr Zw. Barbara Eugenia MILEWSKA
3. Sekretarz – mjr Zw. Jan DĄBROWSKI

WŁADZE KRAJOWE

PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO

1. PREZES ZARZĄDU KRAJOWEGO – gen. Zw. Stanisław Władysław ŚLIWA
2. V-ce Prezes Zarządu – gen. dyw. Zw. Jarosław Szymon BIERECKI
3. V-ce Prezes Zarządu – gen. bryg. Zw. Józef MELAK
4. Skarbnik Zarządu – gen. bryg. Zw. Wita LEDUCHOWSKA PAWŁOWSKA
5. Sekretarz Zarządu – płk Zw. Mariusz PRZYBYSZEWSKI

ZARZĄD KRAJOWY

6. gen. bryg. Zw. Władysław PACELT
7. gen. bryg. Zw. Leszek  Stanisław KALINOWSKI
8. gen. bryg. Zw. Stanisław OLSZEWSKI
9. gen. bryg. Zw. Jarosław WOJCIECHOWICZ
10. gen. bryg. Zw. Jan PABIEROWSKI
11. gen. bryg. Zw. Grzegorz KUŚWIK
12. płk Zw. Anna JAGUSZ
13. płk Zw. Tomasz KOCENT
14. płk Zw. Sylwester RANISZEWSKI
15. płk Zw. Andrzej ADAMCZYK
16. płk Zw. Tadeusz GAŁĄZKA
17. płk Zw. Waldemar ZIAREK