Władze Okręgu

ZARZĄD OKRĘGU

1. Prezes Okręgu – płk zw. Jarosław WOJCIECHOWICZ – 607 800 590
2. V-ce Prezes – mjr zw. Ireneusz ZDANCEWICZ – 502 366 085
3. Skarbnik – ppor. zw. Andrzej CZAKIS – 510 913 839
4. Sekretarz – mjr zw. Wiesław Krzysztof DŹWILEWSKI – 515 601 724
5. Kapelan Okręgu – płk zw. Władysław NAPIÓRKOWSKI – 576 163 142
6. Członek Zarządu – płk zw. Beata DŹWILEWSKA – 502  507 087
7. Członek Zarządu – mjr zw. Grzegorz PIETKIEWICZ – 500 127 109

KOMISJA REWIZYJNA

1. Przewodniczący Komisji – por. zw. Jerzy BYKAS
2. V-ce Przewodnicząca – por. zw. Lucyna GUTOWSKA
3. Sekretarz – ppor. zw. Dariusz TOMCZYK

OKRĘGOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

1. Przewodniczący Sądu – por. zw. Krzysztof RYTWIŃSKI – 662 054 318
2. Z-ca Przewodniczącego – ppor. zw. Barbara Eugenia MILEWSKA -790 888 586
3. Sekretarz – por. zw. Stanisław KISIEL – 721 310 982

WŁADZE KRAJOWE

PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO

1. PREZES ZARZĄDU KRAJOWEGO – gen. zw. Stanisław Władysław ŚLIWA
2. V-ce Prezes Zarządu – gen. dyw. zw. Wiesław Leszek ZĄBEK
3. V-ce Prezes Zarządu – gen. bryg. zw. Jarosław Szymon BIERECKI
4. Skarbnik Zarządu – płk zw. Wita LEDUCHOWSKA PAWŁOWSKA
5. Sekretarz Zarządu – płk zw. Zbigniew BORKOWSKI

ZARZĄD KRAJOWY

 1. gen. zw. Stanisław Władysław ŚLIWA
 2. gen. dyw. zw. Leszek Wiesław ZĄBEK
 3. gen. bgyr. zw. Jarosław Szymon BIERECKI
 4. gen. bryg. zw. Włodzimierz PACELT
 5. gen. bryg. zw. Jacek STACHIEWICZ
 6. gen. bryg. zw. Stanisław OLSZEWSKI
 7. gen. bryg. zw. Bohdan Ronin WALKNOWSKI
 8. płk zw. Stanisław KOPER
 9. płk zw. Józef MELAK
 10.  płk. zw. Jarosław WOJCIECHOWICZ
 11. płk zw. Mariusz MICHALSKI
 12. płk zw. Grzegorz KUSWIK
 13.  płk zw. Leszek WIŚNIEWSKI
 14.  płk zw. Władysław PACIUCH
 15.  płk zw. Wita LUDWICHOWSKA-PAWŁOWSKA
 16. płk zw. Zbigniew BORKOWSKI
 17. płk zw. Leszek KALINOWSKI