Wizyta w Suwałkach.

 

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

            W dniu 26 października 2021 roku płk Zw. Jarosław Wojciechowicz Prezes Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej i płk Zw. Grzegorz Pietkiewicz Prezes Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Suwalskiej odbyli w miejscowości Suwałki dwa spotkania. Pierwsze spotkanie odbyło się u Pana płk  Ireneusza Króla Dowódcy 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego. W czasie spotkania podsumowano współpracę Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej, a 14 Suwalskim Pułkiem Przeciwpancernym. Obie strony wyraziły zadowolenie oraz chęć kontynuacji współpracy. Na zakończenie spotkania Pan płk Ireneusz Król został odznaczony Medalem 100 Lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”. Drugie spotkanie odbyło się w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach.  Podsumowanie dotychczasowej współpracy odbyło się z Panem ppłk Jarosławem Kowalewskim Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Suwałkach. Również współpraca Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej z WKU w Suwałkach została oceniona bardzo dobrze. Również Pan ppłk Jarosław Kowalewski został odznaczony Medalem 100 Lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”. Wręczone medale były naszym podziękowaniem za wsparcie przy organizacji uroczystości patriotycznych na Sejneńszczyźnie. Płk Zw. Jarosław Wojciechowicz w czasie spotkań reprezentował gen Zw. Stanisława Władysława Śliwę i w jego imieniu wręczył medale.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                       JW
płk Zw. Jarosława Wojciechowicza