Ważne daty

Rocznice ważne  dla Związku Piłsudczyków RP w roku 2022:

22 styczeń – 159. rocznica Powstania Styczniowego;
13 lutego – 82. rocznica masowych Wywózek na Sybir;
19 marca – imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego;
03 maja – 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
12 maja –  87. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego;
7 czerwca – 9 rocznica założenia związku Piłsudczyków RP  Okręgu Ziemi Sejneńskiej;
19 lipca – 77. rocznica Obławy Augustowskiej;
15 sierpnia – 102. Rocznica Bitwy Warszawskiej;
19 sierpnia – VIII Pielgrzymka Związku Piłsudczyków RP;
22 sierpnia – 103. rocznica Powstania Sejneńskiego;
20 września – 102. rocznica Bitwy Niemeńskiej;
11 listopada – 104. rocznica Święta Odzyskania Niepodległości;
05 grudnia – 155. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego.