Ważne daty

Rocznice ważne  dla Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej w roku 2023:

22 styczeń – 160. rocznica Powstania Styczniowego;
13 lutego – 83. rocznica masowych Wywózek na Sybir;
19 marca – imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego;
10 kwietnia – 13. rocznica Katastrofy Smoleńskiej;
13 kwietnia – 83. rocznica Mordu Katyńskiego;
3 maja – 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
12 maja –  88. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego;
18 maja – 78. rocznica zamordowania 20 obywateli RP w m. Berżniki przez Niemców w czasie II Wojny Światowej;
czerwiec –  rozpoczęcie obchodów 10. rocznicy założenia Związku Piłsudczyków RP  Okręgu Ziemi Sejneńskiej;
16 lipca – 78. rocznica Obławy Augustowskiej;
15 sierpnia – 103. Rocznica Bitwy Warszawskiej;
1 września – 84. rocznica napaści Niemiec na Rzeczypospolitą Polskę;
17 sierpnia – VIII Pielgrzymka Związku Piłsudczyków RP;
22 sierpnia – 104. rocznica Powstania Sejneńskiego;
17 września – 84. rocznica napaści Związku Sowieckiego na Rzeczypospolitą Polskę;
20 września – 103. rocznica Bitwy Niemeńskiej;
11 listopada – 105. rocznica Święta Odzyskania Niepodległości;
05 grudnia – 156. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego.