Ważne daty

Rocznice ważne  dla Związku Piłsudczyków RP w roku 2020:

20 styczeń – 157. rocznica Powstania Styczniowego;
19 marca – imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego;
03 maja – 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
12 maja –  85. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego;
7 czerwca – 7 rocznica założenia Oddziału Sejneńskich Piłsudczyków;
19 lipca – 75. rocznica Obławy Augustowskiej;
15 sierpnia – 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej;
20 sierpnia – VI Pielgrzymka Związku Piłsudczyków RP;
23 sierpnia – 101. rocznica Powstania Sejneńskiego;
20 września – 100. Rocznica Bitwy Niemeńskiej;
11 listopada – 102. rocznica Święta Odzyskania Niepodległości;
05 grudnia – 153. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego.