Ważne daty

Rocznice ważne  dla Związku Piłsudczyków RP w roku 2021:

22 styczeń – 158. rocznica Powstania Styczniowego;
19 marca – imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego;
03 maja – 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
12 maja –  86. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego;
7 czerwca – 8 rocznica założenia związku Piłsudczyków RP  Okręgu Ziemi Sejneńskiej;
19 lipca – 76. rocznica Obławy Augustowskiej;
15 sierpnia – 101. Rocznica Bitwy Warszawskiej;
19 sierpnia – VII Pielgrzymka Związku Piłsudczyków RP;
22 sierpnia – 102. rocznica Powstania Sejneńskiego;
20 września – 101. rocznica Bitwy Niemeńskiej;
11 listopada – 103. rocznica Święta Odzyskania Niepodległości;
05 grudnia – 154. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego.