VII. Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na Jasną Górę.

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW  WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

            W dniu 19 sierpnia 2021 r. delegacja Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej uczestniczyła w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na Jasną Górę przed obliczę Królowej Polski, Hetmanki Żołnierza Polskiego. Ze względu na panującą pandemię liczba uczestników była ograniczona, a w skład delegacji weszli: Prezes Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZP RP płk Zw. Jarosław Wojciechowicz, Prezes Okręgu Ziemi Suwalskiej i zarazem członek Zarządu Okręgu Ziemi Sejneńskiej, mjr Zw. Grzegorz Pietkiewicz, poczet sztandarowy w składzie: mjr Zw. Henryk Sylwista, kpt. Zw. Jerzy Bykas, ppor. Zw. Adam Hryniewicki oraz mjr Zw. Stanisław Jastrzębski, ppor. Zw. Beata Kuczyńska i kpt. Zw.  Łukasz Sowulewski. Na początku pielgrzymki delegacja Zarządu Krajowego ZP RP złożyła kwiaty w Kaplicy Pamięci Narodu na wałach Klasztoru Jasnogórskiego przed tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Spotkanie przyjezdnych odbyło się w Auli św. Jana Pawła II. Na początku wprowadzono Sztandar ZP RP i odśpiewano Hymn Państwowy i Hymn Związkowy „My, Pierwsza Brygada”. Sekretarz Zarządu Krajowego płk zw. Zbigniew Borkowski odczytał Deklarację Programową ZPRP. Po chwili przybyłych powitał Prezes Zarządu Krajowego gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa, który  przedstawił działalność Związku w bieżącym roku 100 lecia Bitwy Warszawskiej jako przełomowego wydarzenia w historii świata i Józefa Piłsudskiego jako Naczelnego Wodza Zwycięskiej Armii i autora zwycięstwa. Wskazał również na opiekuńczą i duszpasterską rolę Kapelanów w działalności Piłsudczyków. W trakcie spotkania wręczono Sztandar Związkowy dla Okręgu Ziemi Lubelskiej oraz dla Okręgu Wschowa. Wręczono także nominacje oficerskie oraz pamiątkowe medale i ryngrafy. Na zakończenie spotkania odbył się koncert pieśni patriotycznych i legionowych  w wykonaniu Piłsudczyków z Okręgu w Koszalinie. Po południowej mszy odbył się Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej w bazylice na Jasnej Górze. Orkiestra reprezentuje Okręg Lubelski w Lublinie. Był to przepiękny koncert pieśni patriotycznych. Wielkie słowa uznania gen. bryg. Zw. Leszkowi Kalinowskiemu dzięki któremu orkiestra powstała i rozsławia Związek Piłsudczyków RP. O godzinie 21.00 Pielgrzymi uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, prowadzonym również przez gen. dyw. zw. ks. inf. dr. Edmunda Skalskiego. Podczas Apelu, Prezes Zarządu Krajowego gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa odczytał „Akt Zawierzenia Piłsudczyków Matce Bożej”. Tegoroczna pielgrzymka mogła się odbyć dzięki Panom Starostom Starostwa Powiatowego w Sejnach za co serdecznie dziękujemy. Słowa podziękowania przesyłamy Panu Bogdanowi Fidrych, który bezpiecznie i sprawnie kierował busem.

Zdjęcia z archiwum                                                                                                                                                                           JW
płk Zw.  Jarosława Wojciechowicza