VI. Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na Jasną Górę.

         

      W dniu 20 sierpnia 2020 r. delegacja Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej uczestniczyła w VI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na Jasną Górę przed obliczę Królowej Polski, Hetmanki Żołnierza Polskiego. Ze względu na panującą pandemię liczba uczestników była ograniczona, a w skład delegacji weszli: Kapelan Okręgu Ziemi Sejneńskiej Związku Piłsudczyków RP ks. płk zw. Władysław Napiórkowski, Prezes Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZP RP płk zw. Jarosław Wojciechowicz, Prezes Okręgu Ziemi Suwalskiej i zarazem członek Zarządu Okręgu Ziemi Sejneńskiej mjr zw. Grzegorz Pietkiewicz i członek Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZP RP ppor. zw. Stanisław Jastrzębski.  Na początku pielgrzymki delegacja Zarządu Krajowego ZP RP złożyła kwiaty w Kaplicy Pamięci Narodu na wałach Klasztoru Jasnogórskiego przed tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nowością pielgrzymki było spotkanie Kapelanów Związku Piłsudczyków z Naczelnym Kapelanem ZPRP gen. dyw. zw. ks. inf. dr. Edmundem Skalskim. Spotkanie uczestników pielgrzymki odbyło się w Auli św. Jana Pawła II. Na początku spotkania pielgrzymów witał koncert pieśni patriotycznych i legionowych w wykonaniu Piłsudczyków z Oddziału Szczuczyn. Następnie wprowadzono Sztandar ZP RP i odśpiewano Hymn Związkowy „My, Pierwsza Brygada”. Sekretarz Zarządu Krajowego płk zw. Zbigniew Borkowski odczytał Deklarację Programową ZPRP. Po chwili przybyłych powitał Prezes Zarządu Krajowego gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa, który  przedstawił działalność Związku w bieżącym roku 100 lecia Bitwy Warszawskiej jako przełomowego wydarzenia w historii świata i Józefa Piłsudskiego jako Naczelnego Wodza Zwycięskiej Armii i autora zwycięstwa. Wskazał również na opiekuńczą i duszpasterską rolę Kapelanów w działalności Piłsudczyków. W trakcie spotkania Oddział Ziemi Kałuszyńskiej otrzymał Sztandar Związkowy. Wręczono także nominacje generalskie i oficerskie oraz odznaczenia i pamiątkowe medale i ryngrafy. O godzinie 21, Pielgrzymi uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, prowadzonym również przez gen. dyw. zw. ks. inf. dr. Edmunda Skalskiego. Podczas Apelu, Prezes Zarządu Krajowego gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa odczytał „Akt Zawierzenia Piłsudczyków Matce Bożej”. Należy podkreślić, iż w trakcie uroczystego spotkania zostały również wręczone nominacje na kapelanów poszczególnych oddziałów o okręgów. Taką nominację otrzymał kapelan Związku Piłsudczyków RP  Okręg Ziemi Sejneńskiej ks. płk zw. Władysław Napiórkowski. Ponadto nasz kapelan został wyróżniony pamiątkowym medalem Za Wiarę i Niepodległość w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Zdjęcia z archiwum                                                                                                                                                                                 JW
płk zw.  Jarosława Wojciechowicza