Uroczystości patriotyczne w Sejnach.

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

              W dniu 11 września 2021 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Pamięci Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w Sejnach delegacja Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej brała udział w uroczystościach pt. „Kresowe drogi ku Niepodległości Bohaterów Niezłomnych”. Obchody rozpoczęły się mszą świętą po której uczestnicy złożyli kwiaty przy Pomniku Katastrofy Smoleńskiej. Dalsza część uroczystości odbyła się w Sejneńskim Ośrodku Kultury, gdzie wręczono odznaczenia państwowe Pro Patria oraz pamiątkowe medale związkowe. Następnie odbyła się promocja książki „Bohaterowie Niezłomni – wspomnienia”. Związek Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej reprezentował m.in. płk Zw. Ireneusz Zdancewicz, płk Zw. mjr Zw. Stanisław Jastrzębski i por. Zw. Andrzej Czakis. Do delegacji w mundurach przy składaniu kwiatów dołączyła Eugenia Milewska. Wymieniona delegacja złożyła kwiaty.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                              JW
por. Zw. Andrzeja Pankiewicza