Związek Piłsudczyków RP Okręg Mazurski w Olecku ze Sztandarem.

ZADANIE  JEST  WSPÓŁFINANSOWANE  ZE ŚRODKÓW  WOJEWÓDZTWA  PODLASKIEGO.

  

         W dniu 6 czerwca 2021 roku delegacja Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej brała udział w podniosłych uroczystościach w miejscowości Olecko. W tym dniu Związkowi Piłsudczyków RP Okręg Mazurski w Olecku został poświęcony i wręczony sztandar. Jak podkreślił gen Zw. Stanisław Władysław Śliwa jest to już 33 sztandar Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i to świadczy o rosnącej sile związku. Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów przy Popiersiu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Główne obchody przebiegały w Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski.  Główne uroczystości odbywały się kościele, gdzie po mszy odbyła się ceremonia wręczenia sztandaru. Po ceremonii wręczono medale i odznaczenia zasłużonym członkom Związku Piłsudczyków RP Okręg Mazurski. Następnie przejechaliśmy do miejscowości Giże, gdzie przy obelisku Marszałka Józefa Piłsudskiego również złożono kwiaty i następnie zaproszono na poczęstunek. Na obchodach  obecne były władze państwowe, samorządowe, służby mundurowe oraz Piłsudczycy z terenu Rzeczypospolitej na czele z gen Zw. Stanisławem Władysławem Śliwą. Delegacja Sejneńskich Piłsudczyków była w składzie: płk Zw. Jarosław Wojciechowicz, płk Zw. Ireneusz Zdancewicz, kpt. Zw. Jan Dzienisiewicz, a poczet sztandarowy był w składzie mjr Zw. Stanisław Jastrzębski, kpt. Zw. Jerzy Bykas, por. Zw. Lucyna Gutowska.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                              JW
płk Zw. Jarosława Wojciechowicza