Święto 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich w Berżnikach.

                W dniu 27 maja 2017 roku w miejscowości Berżniki odbyły się uroczystości odsłonięcia obelisku ku Czci Ułanów z 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich, który to pułk walczył w 1920 roku w Bitwie Niemeńskiej. Uroczystości rozpoczęły się w samo południe Polową Liturgią Mszy Świętej na Cmentarzu Parafialnym w Berżnikach. Mszę Świętą celebrował Ks. Władysław Napiórkowski – Proboszcz Parafii w Berżnikach. We Mszy Świętej  uczestniczyli spadkobiercy chlubnych tradycji 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich tj. Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej i Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich. Należy zaznaczyć, że uroczystości były organizowane pod patronatem Prezydenta  Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. List od Pana Prezydenta na początku uroczystości odczytał jeden z ułanów szwadronu. W trakcie Mszy Świętej został odsłonięty obelisk pamięci Ułanów z 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich. Na zakończenie uroczystości do zgromadzonych list przesłał Szef Urzędu  do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Jan Józef Kasprzak.  Po zakończeniu mszy przybyłe delegacje złożyły wiązanki i kwiaty oraz zostały zapalone znicze przy odsłoniętym obelisku oraz przy Pomniku Bitwy Niemeńskiej.   Po uroczystej Mszy Świętej zgromadzeni udali się na błonie, gdzie przy Kościele Parafialnym w Berżnikach zostali poczęstowani pysznym bigosem, a na następnie odbył fantastyczny pokaz kunsztu walki Tradycji Kawaleryjskich. Dodam, że oprócz przybyłych ułanów do Berżnik przyjechały również amazonki, które tak jak ich koledzy również pokazały wspaniały pokaz jazdy konnej.   

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                                                                           JW
Leszka Przeborowskiego