Światło Pamięci Niezwyciężonym.

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

 

             W dniu 10 listopada 2022 roku Związek Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej po raz trzeci wziął udział w akcji prowadzonej przez GRH „Grupa Wschód” z Białegostoku. Do Sejneńskich Piłsudczyków dołączyła GRH 24 Baonu KOP „Sejny” oraz liczna grupa młodzieży z Klubu Historycznego im. Armii Krajowej ze Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala w Sejnach pod opieką Pani Laury Sikorskiej Dyrektor Szkoły. Zapaliliśmy znicze m. in. przy grobach Powstańców Sejneńskich oraz przy mogiłach innych osób, które przyczyniły się do Odzyskania Niepodległości. Ponadto znicze zapłonęły w Alei Pamięci 24 Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny”. Okręg Ziemi Sejneńskiej ZP RP reprezentował płk Zw. Jarosław Wojciechowicz i ppłk Zw. Stanisław Jastrzębski.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                               JW
Pani Laury Sikorskiej