Solidarni z Ukrainą.

 

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

Solidarni z Ukrainą.

         Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej stanowczo potępia wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Wszyscy członkowie Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej wierzą, że tak jak w 1920 roku Polacy, pod wodzą Marszałka Józefa Piłsudskiego zatrzymali napaść Rosji na Polskę – odnosząc zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej i Viktorii Niemeńskiej, tak  i Ukraińcy, zatrzymają napaść  Rosji na Ukrainę i odniosą również dziejowe zwycięstwo pod Kijowem i innymi miastami. Członkowie Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej, tak jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zaangażowali się w humanitarną pomoc Ukrainie. Por. Zw. Andrzej Czakis i ppor. Zw. Krystyna Czakis zakupili najbardziej potrzebne artykuły spożywcze i artykuły higieniczne i przekazali do miejsca zbiórki, która mieści się w budynku plebanii.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                            JW
ppor. Zw.  Krystyna Czakis