Sejneńscy i Suwalscy Piłsudczycy pamiętają o Polakach z Wileńszczyzny.

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

              W dniu 10 października 2021 r. płk Zw. Jarosław Wojciechowicz Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej, który reprezentował Prezesa Zarządu Krajowego gen. Zw. Stanisława Władysława Śliwę i płk Zw. Grzegorz Pietkiewicz Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Suwalskiej na zaproszenie mieszkańców miejscowości Butrymańce na Litwie, udali się z wizytą. Powodem zaproszenia było przekazanie bojowego wozu strażackiego przez polskich strażaków rodakom z Wileńszczyzny, a konkretnie Ochotniczej Straży Pożarnej w Butrymańcach.  Obchody przekazania wozu strażackiego rozpoczęły się  uroczystą mszą świętą. Po mszy głos zabrał m. in. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Andrzej Bartkowiak, który przeczytał list od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego. Wykorzystując zaproszenie mieszkańców, po zakończeniu mszy głos zabrał płk Zw. Jarosław Wojciechowicz, który podziękował za zaproszenie, przesłał pozdrowienia od gen. Zw. Stanisława Władysława Śliwy i następnie wspólnie z płk Zw. Grzegorzem Pietkiewiczem przekazali telewizor Walentemu Bogdziewiczowi Komendantowi OSP w Butrymańcach. Nadmieniam, iż w miesiącu lipcu członkowie Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej wraz z członkami Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Suwalskiej przeznaczyli fundusze na zakup telewizora. Do zbiórki dołączył jeszcze płk Zw. Jan Stanisław Kap i płk Zw. Jarosław Wojciechowicz. Przed mszą przekazaliśmy na ręce proboszcza parafii ks. Józefowi Aszkiełowiczowi ponad 150 książek dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Polska Książka dla młodzieży na Kresach”. Kolejną niespodzianką jaką sprawiliśmy naszym rodakom z Wileńszczyzny było przekazanie na ręce Prezesa Związku Piłsudczyków RP Oddział w Wilnie kompletnego munduru oficerskiego. Jest to dar od Piłsudczyków z Sejn i Suwałk.

Główna część uroczystości tj. przekazanie samochodu odbyła się po mszy przed remizą strażacką. W uroczystościach na Litwie uczestniczył Senator RP Mariusz Gromko, Poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko, nadbrygadier Andrzej Bartkowiak Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, który reprezentował Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego, st. bryg. Sebastian Zdanowicz Podlaski Komendant Wojewódzki PSP, kilku osobowa grupa druhów z OSP Pogorzałki. Oprócz Prezesów Związku Piłsudczyków RP z Sejn i Suwałk był również mjr Zw. Jerzy Łapiński członek Związku Piłsudczyków RP Okręg Kaszubsko-Pomorski w Kartuzach. Oczywiście byli także gospodarze, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, Mer Rejonu Solecznickiego Zdzisław Palewicz, Starosta Gminy Butrymańce Wanda Bielska, Komendant Straży Pożarnej Rejonu Solecznickiego Jan Wilkaniec, Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Butrymańcach Walenty Bogdziewicz i wielu mieszkańców rejonu Solecznickiego. Po oficjalnym przekazaniu Ks. Józef Aszkiełowicz poświęcił wóz strażacki i następnie nastąpiła prezentacja sprzętu. Na zakończenie w Domu Ludowym odbył się uroczysty obiad. Gościnność i życzliwość Polaków z Wileńszczyzny jest nie do opisania, a ich wspaniała polszczyzna z wileńskim akcentem jest jedyna na świecie. Odjeżdżając obiecaliśmy władzom samorządowym oraz Ks. Józefowi, że nasze przyjazdy do będą częstsze i zaowocują głębszą współpracą.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                         JW
Pana nadbrygadiera Andrzeja Bartkowiaka,
płk Zw. Jarosława Wojciechowicza,