POLSKA KSIĄŻKA DLA MŁODZIEŻY NA KRESACH.

ZADANIE  JEST  WSPÓŁFINANSOWANE  ZE ŚRODKÓW  WOJEWÓDZTWA  PODLASKIEGO.