Pielgrzymka Sejneńskich Piłsudczyków na Jasną Górę.

               W dniach 26-27 listopada 2019 r. Związek Piłsudczyków RP Okręg Sejneński  zorganizował pielgrzymkę na Jasną Górę. Celem pielgrzymki było przede wszystkim podziękowanie Matce Bożej Królowej Polski za zwycięskie Powstanie Sejneńskie w 100. Rocznicę Powstania, a także podziękowanie za odzyskaną Niepodległość Rzeczypospolite Polskiej. Do naszej inicjatywy dołączyli Koledzy z Koła Nr 14 im. Powstańców Sejneńskich oraz Panie z Akcji Katolickiej z Sejn. O godzinie 12.00 złożyliśmy wiązankę kwiatów biało-czerwonych przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Osoby, które posiadały mundury założyły je, aby podnieść ranę naszej delegacji. Następnie udaliśmy się pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie została złożona druga wiązanka kwiatów biało-czerwonych. Na Jasną Górę dotarliśmy na godzinę 16.00. O godzinie 18.00 Ks. Władysław Napiórkowski w Sali Różańcowej odprawił Liturgię Mszy Świętej w intencji Sejneńskich Pielgrzymów oraz za intencje, które przywieźliśmy ze sobą. Kulminacją pierwszego dnia pielgrzymki był Apel Jasnogórski, który prowadził Ojciec Eustachy Rakoczy i Ks. Władysław Napiórkowski nasz kapelan. Modlitwa przygotowana przez Ks. Władysława była odzwierciedleniem naszych intencji z którymi przyjechaliśmy do Królowej Polski. W trakcie modlitwy Ks. Władysława płk zw. Jarosław Wojciechowicz wręczył jako wotum Szablę Oficerską na Ołtarz Matki Bożej, by broniła naszej niepodległości, niezależności i suwerenności. Szabla została ufundowana przez Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Sejneński. Drugi dzień pielgrzymki na Jasną Górę rozpoczął się wczesnym rankiem, gdyż o godzinie 5.30 byliśmy już w Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie braliśmy udział w odsłonięciu Wizerunku Matki Bożej, a następnie wzięliśmy udział we Mszy Świętej. O godzinie 9.00 w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze odbyła się podniosła uroczystość wręczenia dwóch Krzyży Powstania Sejneńskiego. Kapituła wręczyła Krzyż Powstania Sejneńskiego dla Ojca Eustachego Rakoczego za wieloletnie kultywowanie patriotyzmu. Drugi Krzyż Powstania Sejneńskiego otrzymał Sztandar Koła Nr 14 im. Powstańców Sejneńskich ZŻWP za kultywowanie tradycji Powstania Sejneńskiego oraz za działalność Grupy Rekonstrukcji Historycznej 24 Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny”. Następnie udaliśmy się w drogę powrotną, ale odwiedzając Sanktuarium Matki Bożej  Niepokalanej. Po zwiedzeniu bazyliki mniejszej przeszliśmy do Kaplicy Św. Maksymiliana Marii Kolbego, gdzie Ks. Władysław odprawił Liturgię Mszy Świętej, a po jej zakończeniu Ojciec Franciszkanin oprowadził nas po Muzeum Św. Maksymiliana Marii Kolbego, gdzie zobaczyliśmy celę w której mieszkał i zobaczyliśmy zachowane ornaty.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                                                                     JW
Kol. Małgorzaty Wnukowskiej,
Kol. Danuty Miszkiel,
i Jarosława Wojciechowicza