Pan Maciej Plesiewicz Starosta Sejneński wyróżniony Medalem 100 Lecia Bitwy Warszawskiej.

           Delegacja Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej w składzie płk Zw. Jarosław Wojciechowicz i ppłk Zw. Ireneusz Zdancewicz w czasie wizyty w Starostwie Powiatowym w Sejnach wręczyli w imieniu Prezesa Zarządu Krajowego Pana gen. Zw. Stanisława Władysława Śliwy Medal 100 Lecia Bitwy Warszawskiej Panu Staroście Maciejowi Plesiewicz. Ponadto Pan Starosta otrzymał Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz Medale Pamiątkowe 100. Rocznicy Viktorii Niemeńskiej. Również na spotkaniu Medale Pamiątkowe 100. Rocznicy Viktorii Niemeńskiej otrzymał Pan Waldemar Kwaterski Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego. Natomiast Pan Marek Ślusarz Sekretarz Starostwa Powiatowego w Sejnach otrzymał Pamiątkowy Ryngraf Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczone wyróżnienia są podziękowaniem za pomoc przy organizacji 100. Rocznicy Viktorii Niemeńskiej. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze oraz z zachowaniem zasad epidemiologicznych.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                                 JW
Pana Macieja Plesiewicza