Odsłonięcie Tablicy Dziękczynnej w Sejnach.

 

ZADANIE  JEST  WSPÓŁFINANSOWANE  ZE ŚRODKÓW  WOJEWÓDZTWA  PODLASKIEGO.

            

          W dniu 5 czerwca 2021 roku w Sejnach  odbyły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia „Tablicy Dziękczynnej jako Wota Wdzięczności Matce Bożej Sejneńskiej za Zwycięstwo w Bitwie Niemeńskiej”. Uroczystości były inauguracją obchodów 101. Rocznicy Viktorii Niemeńskiej. Obchody rozpoczęły się od złożenia meldunku płk Zw. Jarosława Wojciechowicza gen. Zw. Stanisławowi Władysławowi Śliwie, a następnie odśpiewano hymn piłsudczyków  Pierwsza Brygada. Następnie płk Zw. Grzegorz Pietkiewicz odczytał uchwałę na mocy której zostały wręczone Medale 100 Lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą” Panu Dariuszowi Piontkowskiemu V-ce Ministrowi Edukacji i Nauki, Ks. Zbigniewowi Bzdakowi –Proboszczowi Parafii pw. NNMP w Sejnach i Panu Romanowi Rogozińskiemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Płaska. Medale wręczał Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP gen. Zw. Stanisław Władysław Śliwa. Kolejnym punktem było odczytanie uchwały Kapituły Krzyża Powstania Sejneńskiego na mocy której Krzyże Powstania Sejneńskiego otrzymali: Ks. Zbigniew Bzdak, gen Zw. Stanisław Władysław Śliwa, płk Zw. Ireneusz Zdancewicz, płk Zw. Grzegorz Pietkiewicz, por. Zw. Antoni Ireneusz Okulanis, por. Zw. Andrzej Czakis i Kol. Krzysztof Jurgielanis. Krzyże wręczał Przewodniczący Kapituły gen. Zw. Jan Wiesław Wysocki. Po chwili złożono wiązanki kwiatów przy Tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, a następnie za Orkiestrą Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach udaliśmy się do bazyliki na Mszę Świętą. Mszy przewodniczył Ks. gen. dyw. Zw. Edmund Skalski Naczelny Kapelan Związku Piłsudczyków RP. Przy celebrze mszy asystowali Ks. płk. Zw. Władysław Napiórkowski Kapelan Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej oraz Ks. Zbigniew Bzdak Proboszcz Parafii.  Na zakończenie mszy Kapelani Związku Piłsudczyków RP z rąk gen. dyw. Zw. Edmunda Skalskiego Naczelnego Kapelana Związku Piłsudczyków RP otrzymali „Stuły” do wyposażenia posługi kapłańskiej. Z rąk gen. Zw. Stanisława Władysława Śliwy okolicznościowy grawerton otrzymał Ks. Zbigniew Bzdak „Za Wiarę i Niepodległość”, a płk Zw. Jarosław Wojciechowicz otrzymał okolicznościowy grawerton „Matki Boskiej Ostrobramskiej”. Po zakończeniu mszy uczestnicy uroczystości udali się do Kaplicy Matki Boskiej Sejneńskiej, gdzie dokonano odsłonięcia okolicznościowej tablicy. Symbolicznego odsłonięcia dokonali: Dariusz Piontkowski, Jarosław Zieliński, Ks. Zbigniew Bzdak, gen. Zw. Stanisław Władysław Śliwa i płk Zw. Jarosław Wojciechowicz. Następnie kapłani poświęcili tablicę. Po wyjściu z bazyliki wykonano zbiorowe zdjęcie i udaliśmy się na agapę do Restauracji Skarpa. Do uroczystości  wystawiliśmy poczet sztandarowy w składzie mjr Zw. Stanisław Jastrzębski, kpt. Zw. Jerzy Bykas i por. Zw. Halina Dzienisiewicz. Przybyło wielu członków Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej.  Na zaproszenie do udziału w obchodach przybyło kilkudziesięciu Piłsudczyków z terenu całej Rzeczypospolitej. Obecni byli m. in. generałowie Związku: Ks. gen. dyw. Zw. Edmund Skalski, gen. Zw. Stanisław Władysław Śliwa, gen. bryg. Zw. Jan Wiesław Wysocki, gen. bryg. Zw. Włodzimierz Pacelt, gen bryg. Zw. Stanisław Olszewski, gen. bryg. Zw. Władysław Paciuch. Obecne były delegacje z miejscowości Wschowa, Syców, Lublin, Warszawa, Gdynia, Gdańsk, Kosakowo, Szczuczyn, Nałęczów, Kalisz, Suwałki i oczywiście Sejn. Byli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz Rodziny Piłsudczyków. Na zakończenie obchodów w miejscowości Rygol na działce letniskowej kpt. Zw. Tadeusz Wnukowski oraz szer. Zw. Wojciech Sobaniec wspólnie z Zarządem Okręgu Ziemi Sejneńskiej naszym gościom zorganizowaliśmy grilla.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                     JW
por. Zw. Andrzeja Pankiewicza