Obchody 84. rocznicy Pierwszych Wywózek na Syberię i 82. rocznicy Powstania Armii Krajowej.

 

 

       

        W dniu 11 lutego 2024 roku w Sejnach obchodziliśmy 84. Rocznicę Pierwszych Wywózek na Sybir i 82. Rocznicę Powstania Armii Krajowej. Tegoroczne uroczystości zorganizował Związek Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej i Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach. Obchody rozpoczęły się o godzinie 11.30 uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i bohaterów Rzeczypospolitej, którzy swoje życie oddali za Wolną Polskę. W czasie mszy śpiewał Chór Ziemi Sejneńskiej oraz grała Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach. Profesjonalną oprawę uroczystości zapewniła Kompania Honorowa Wojska Polskiego z 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego wraz z Pocztem Sztandarowym. Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej i Żołnierzy Niezłomnych, gdzie odbyła dalsza część obchodów. Przy pomniku przy akompaniamencie Orkiestry OSP odśpiewaliśmy hymn państwowy i została podniesiona flaga państwowa na maszt, a następnie gości powitał gen. bryg. Zw. Jarosław Wojciechowicz. Po przemówieniach zaproszonych gości wystąpił gen. bryg. Zw. Jarosław Wojciechowicz, który wręczył  Panu płk Krzysztofowi Świderskiemu Dowódcy 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego Order Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Płk Jarosław Kowalewski Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku został odznaczony Krzyżem Powstania Sejneńskiego. Krzyż wręczył w imieniu Kapituły płk Zw. Jan Stanisław Kap. Dalsza część uroczystości to oczywiście Apel Pamięci, Salwa Honorowa, Sygnał Wojska Polskiego. Po tej części nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Na zakończenie został odegrany „Sygnał Śpij Kolego”. Po części oficjalnej nastąpił poczęstunek zupą cygańską na Placu Dominikańskim. Na obchody przybył Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, przedstawiciele służb mundurowych, mieszkańcy miasta Sejny, poczty sztandarowe, Grupa Rekonstrukcji Historycznej 24 Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny”. Związek Piłsudczyków RP reprezentowany był przez kilkunastu Sejneńskich Piłsudczyków na czele z pocztem sztandarowym, który wystąpił w składzie: ppłk Zw. Henryk Sylwista, por. Zw. Adam Hryniewicki, ppor. Zw. Szymon Gałażyn. Ponadto oprócz w/w obecni byli również ppłk Zw. Stanisław Jastrzębski, mjr Zw. Tadeusz Wnukowski, mjr Zw. Jerzy Bykas, mjr Zw. Antoni Ireneusz Okulanis, kpt. Zw. Halina Dzienisiewicz, kpt. Zw. Andrzej Czakis, por. Zw. Dorota Nieszczerzewska, ppor. Zw. Jarosław Jurkiewicz i oczywiście nasz niezawodny dokumentalista  kpt. Zw. Andrzej Pankiewicz.
 

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                           JW
płk Krzysztofowi Świderskiemu
i kpt. Zw. Andrzej Pankiewicz