Obchody 83. rocznicy Pierwszych Wywózek na Sybir.

 

 

        W dniu 12 lutego 2023 roku odbyły się w Sejnach obchody 83. Rocznicy Masowych Wywózek na Sybir. Tegoroczne obchody zorganizował Społeczny Komitet obchodów 83. Rocznicy Masowych Wywózek na Sybir pod przewodnictwem Posła RP Jarosława Zielińskiego oraz Proboszcza Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach ks. Zbigniewa Bzdaka. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą celebrowaną przez ks. Zbigniewa Bzdaka. Obecny był Poczet Sztandarowy Wojska Polskiego z 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego oraz kilkanaście innych Pocztów Sztandarowych z Sejneńszczyzny, a wśród nich Poczet Sztandarowy Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej w składzie mjr Zw. Henryk Sylwista i por. Zw. Adam Hryniewicki i ppor. Zw. Szymon Gałażyn. Była oczywiście Kompania Honorowa Wojska Polskiego z 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego. Obecne były delegacje służb mundurowych Wojska Polskiego, Policji,  Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Lasów Państwowych, Służby Celno-Skarbowej i kilkunastoosobowa delegacja Związku Piłsudczyków RP Okręgu Ziemi Sejneńskiej, delegacja Związku Piłsudczyków RP Okręgu Ziemi Suwalskiej oraz mieszkańcy miasta Sejny. Po mszy uczestnicy obchodów udali się pod Pomnik Katastrofy Smoleńskiej, gdzie podniesiono flagę państwową na maszt i odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos  zabrał poseł Jarosław Zieliński, a po chwili Oficer z 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego odczytał Apel Pamięci i został wydany rozkaz do oddania salwy honorowej. Na zakończenie uroczystości złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalone znicze przy Pomniku Katastrofy Smoleńskiej. Delegacja ZP RP Okręg Ziemi Sejneńskiej w składzie płk Zw. Jarosław Wojciechowicz, płk Zw. Ireneusz Zdancewicz, mjr Zw Tadeusz Wnukowski i kpt. Zw. Andrzej Czakis złożyła kwiaty.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                   JW
Pani Emilii Gryguć