Obchody 100-tnej rocznicy dziękczynnego przybycia na Jasną Górę Marszałka Józefa Piłsudskiego.

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

 

         W dniu 20 października 2021 roku obchodziliśmy 100-tną rocznicę dziękczynnego przybycia na Jasną Górę Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na zaproszenie Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Generała Zw. Stanisława Władysława Śliwy oraz Naczelnego Kapelana Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Ks. Infułata dr. gen. brygady Zw. Edmunda Skalskiego z całej Rzeczypospolitej przybyli Piłsudczycy. Oprócz 100. rocznicy odbyły się również obrady Zarządu Krajowego poszerzone o Prezesów Okręgów i Oddziałów Związku oraz Kapelanów Okręgów i Oddziałów Związku i Członków Komisji Rewizyjnych i Sądów Koleżeńskich.. Obchody rozpoczęły się o godzinie 12.30 uroczystym złożeniem kwiatów przez Prezydium Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP przy Tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kaplicy Pamięci Narodu. Następnie wszyscy przybyli członkowie oddali hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. O godzinie 13.30 odbyła się Uroczysta Msza Święta w Intencji:

– Pierwszego Marszałka Polski  Józefa Piłsudskiego i Jego Żołnierzy Legionistów;
– Powstańców Styczniowych;
-Członków Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej i Ich Rodzin.

Po mszy odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego w czasie którego omawiano sprawy związane z działalnością statutową Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Na zakończenie obchodów odbył się Apel Jasnogórski, który prowadził ks. infułat gen. Zw. Edmund Skalski i oczywiście gen. Zw. Stanisław Władysław Śliwa. Udział w Apelu Jasnogórskim brali również przybyli członkowie Związku Piłsudczyków. Z naładowanymi akumulatorami oraz zadowoleni z udziału w uroczystych obchodach 100-tnej rocznicy dziękczynnego przybycia na Jasną Górę Marszałka Józefa Piłsudskiego wróciliśmy cali i zdrowi nad ranem w czwartek w dniu 21 października 2021 r. do swoich domów. Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej reprezentował płk Zw. Jarosław Wojciechowicz, ks. płk Zw. Władysław Napiórkowski, płk Zw. Grzegorz Pietkiewicz, który także reprezentował Związek Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Suwalskiej, mjr. Zw. Stanisław Jastrzębski i kpt. Zw. Tadeusz Wnukowski.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                   JW
płk Zw. Jarosława Wojciechowicza,
kpt. Zw. Marcin Bieniek