I Pielgrzymka Związku Piłsudczyków na Jasną Górę.

                 W dniach 20-21 sierpnia 2015 roku Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Sejneński uczestniczył w dwudniowej w I Pielgrzymce Związku Piłsudczyków RP na Jasną Górę. Zwieńczeniem pielgrzymki był udział w Apelu Jasnogórskim. Udział w pielgrzymce to podziękowanie Matce Bożej za  opiekę nad Związkiem Piłsudczyków RP Oddział Sejneński oraz podziękowanie za opiekę duchową nad obchodami 95. rocznicy Bitwy Niemeńskiej. W trakcie pielgrzymki na ręce Prezesa Oddziału Sejneńskiego Jarosława Wojciechowicza został wręczony Akt Powołania Okręgu Sejneńskiego z dniem 20 sierpnia 2015 r. za kultywowanie tradycji Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz krzewienie patriotyzmu na Sejneńszczyźnie. Pielgrzymka na Jasną Górę dodała nam siły, wzmocniła nas duchowo, a obrany kierunek przez członków Okręgu Sejneńskiego ZP RP jest prawidłowy. Nadmienię tylko, że jadąc w kierunku Częstochowy mieliśmy przerwę w Ostrowi Mazowieckiej u naszego serdecznego kolegi Zbigniewa Banaszek, gdzie zwiedziliśmy prywatne Muzeum Kresów, pobliskie Komarowo i zjedliśmy pyszny obiad.

Zdjęcia dzięki                                                                                                                                                                                                                                                              JW
uprzejmości Jarosława Wojciechowicza