98. rocznica Bitwy Niemeńskiej.

                  W dniu 22 września 2018 r. w Berżnikach na Nekropolii Bitwy Niemeńskiej (cmentarz parafialny w Berżnikach) Związek Piłsudczyków RP Okręg Sejneński organizował 98. rocznicę Bitwy Niemeńskiej. Uroczystości rozpoczęły odśpiewaniem Hymnu Państwowego, a następnie przywitano gości i rozpoczęła się Polowa Liturgia Mszy Świętej, którą celebrował wysłannik Biskupa Ełckiego Ks. Jacek Uchan. Oprócz wspomnianego wysłannika biskupa był Proboszcz Parafii Ks. Andrzej Sienkiewicz i należy podkreślić, że na obchody przybył również wieloletni Proboszcz Parafii Berżniki Ks. Władysław Napiórkowski. Gośćmi uroczystości byli parlamentarzyści, samorządowcy województwa podlaskiego, powiatu sejneńskiego, miasta Sejny, gminy Sejny, Krasnopol i Giby. Przybyła Orkiestra Wojskowa z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego z Giżycka, natomiast Kompanię Honorową wystawił 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy z Białegostoku. Przybyły Grupy Rekonstrukcyjne oraz duża grupa młodzieży ze szkół z Sejn, Gib, Poćkun oraz ich opiekunowie.  Oczywiście były również delegacje Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Zarządu Krajowego, ZPRP Okręg Sejneński, Oddział ZP RP Ziemi Suwalskiej. Przybyło również kilkanaście Pocztów Sztandarowych. Po Mszy Świętej odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku ku czci 10. Pułku Ułanów Litewskich. Następnie odczytano Apel Pamięci  i oddano Salwę Honorową. Zwieńczeniem obchodów 98. rocznicy Bitwy Niemeńskiej było nadanie nowo wybudowanemu rondu w miejscowości Poćkuny „Wiktorii Niemeńskiej”. Podziękowanie należy się Radzie Gminy Sejny, która przyjęła uchwalę o nadaniu imienia rondu na wniosek Związku Piłsudczyków RP Okręg Sejneński oraz Koła Nr 14 i. Powstańców Sejneńskich.

Zdjęcia  dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                                                                      JW
Leszka Przeborowskiego