95. rocznica Powstania Sejneńskiego.

                 W dniach 23-24 sierpnia 2014 roku w Sejnach odbyły się uroczystości 95. rocznicy Powstania Sejneńskiego. Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Sejnach był współorganizatorem obchodów. Główną częścią sobotnich uroczystości była sesja historyczna o tematyce Powstania Sejneńskiego, a zwieńczeniem pierwszego dnia było odsłonięcie tablic pamięci i posadzenie „Dębów Pamięci”. Jedną z tablic poświęcono pierwszemu honorowemu obywatelowi Miasta Sejny dla Marszałka Józefa Piłsudskiego i tą tablicę  odsłaniały Kol. Beata Dźwilewska i Kol. Elżbieta Ruszczewska ze Związku Piłsudczyków RP  TPJP Oddział Sejny. Poświęcenia tablic dokonał Ks. Proboszcz Zbigniew Bzdak. Po tej części uroczystości nastąpiło otwarcie wystawy w klasztorze podominikańskim „95 Rocznica Powstania Sejneńskiego”. Następnie pomimo choroby recital wykonał Grzegorz Kucharzewski współzałożyciel Sejneńskich Piłsudczyków.

            Drugi dzień uroczystości rozpoczął się o godzinie 9.30 przed Urzędem Miasta Sejny, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową dedykowaną Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu. Po zakończeniu  Liturgii Mszy Świętej wszyscy udaliśmy się pod Pomnik Powstania Sejneńskiego, gdzie odbył się m.in. Apel Pamięci i Salwa Honorowa. Na uroczystości przybyło wiele delegacji rządowych, wojewódzkich, delegacje Starostwa Powiatowego w Sejnach, Miasta Sejny, gmin ościennych i wielu mieszkańców Sejneńszczyzny i oczywiście delegacja Sejneńskich Piłsudczyków.  Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki pod pomnikiem. 
 Zdjęcia dzięki                                                                                                                                                                                                                                                                         JW
uprzejmości Krzysztofa Palewicza