Uroczystości patriotyczne w Sejnach.

ZADANE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

             W dniu 18 września 2021 r. obchodziliśmy w Sejnach 82. Rocznicę napaści na Rzeczypospolitą Polskę przez Związek Sowiecki. Obchody rozpoczęły się mszą świętą, której przewodniczył Ks. Zbigniew Bzdak Proboszcz Parafii NNMP w Sejnach. Na uroczystościach obecny był Jarosław Zieliński Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, służby mundurowe Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, służby umundurowane Lasów Państwowych, Służby Celno – Skarbowej, młodzież szkolna i oczywiście Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej. Wystawiliśmy poczet sztandarowy w składzie kpt. Zw. Jan Dzienisiewicz, por. Zw. Andrzej Czakis i ppor. Zw. Adam Hryniewicki. Natomiast delegacja składająca kwiaty była w składzie mjr Zw. Henryk Sylwista, mjr Zw. Stanisław Jastrzębski i por. Zw. Antoni Ireneusz Okulanis. Odczytano Apel Pamięci oraz oddano salwę honorową. Była również kompania honorowa wystawiona przez 14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny. Pomimo deszczowej pogody na uroczystości przybyło wielu gości.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                             JW
Pani Emilii Gryguć