18. Pułk Logistyczny z Łomży już ze sztandarem.

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

               W dniu 3 września 2021 r. na zaproszenie płk Pawła Gałązki Dowódcy 18 Pułku Logistycznego w Łomży delegacja Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyła we wręczeniu sztandaru Pułkowi Łomżyńskiemu. Na czele delegacji Związku Piłsudczyków był gen. Zw. Stanisław Władysław Śliwa Prezes Zarządu Krajowego ZP RP oraz płk Zw. Zbigniew Borkowski Sekretarz Zarządu Krajowego. Oprócz delegacji Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP był Prezes Okręgu Nadbużańskiego z Wyszkowa płk Zw. Sylwester Raniszewski, Okręg Pomorski w Gdyni reprezentował płk Zw. Sławomir Dziengielewski i płk Zw. Mariusz Przyduszewski oraz delegacja Związku Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej. W Łomży Sejneńskich Piłsudczyków reprezentował płk Zw. Jarosław Wojciechowicz Prezes Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZP RP, płk Zw. Grzegorz Pietkiewicz członek Zarządu i zarazem Prezes Okręgu Ziemi Suwalskiej ZP RP oraz mjr Zw. Stanisław Jastrzębski Sekretarz Komisji Rewizyjnej. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, której przewodniczył Ks. Bp Tadeusz Bronakowski Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej. Następnie po mszy uczestnicy uroczystości udali się na plac w centrum Łomży. O godzinie 13.10 przybył Pan Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej, a płk Paweł Gałązka złożył meldunek o gotowości pułku do uroczystości. Po chwili rozpoczęła się ceremonia wręczenia sztandaru 18 Pułkowi Logistycznemu. Został odczytany akt nadania sztandaru. Następnie Ks. Bp Tadeusz Bronakowski i przedstawiciele innych wyznań poświęcili sztandar. Po poświęceniu rodzice chrzestni przekazali sztandar  Ministrowi Obrony Narodowej, a Minister Mariusz Błaszczak Dowódcy 18 Pułku Logistycznemu. Dowódca po wykonaniu wstępnego zaprezentowania sztandaru przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu. Poczet sztandarowy uroczyście prezentował kompaniom Wojska Polskiego przybyłym na uroczystość oraz gościom i dużej rzeszy łomżyńskiego społeczeństwa. Podsumowaniem uroczystości była defilada Wojska Polskiego. Na zakończenie odbył się uroczysty raut. Oprócz głównego gościa jakim był Minister Obrony Narodowej na uroczystościach obecne były władze państwowe, wojewódzkie i miejskie, generałowie
i oficerowie Wojska Polskiego.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                       JW
płk Zw. Jarosława Wojciechowicza