156. rocznica Powstania Styczniowego.

               W dniu 22 stycznia 2019 r. Związek Piłsudczyków RP Okręg Sejneński, współorganizował 156. Rocznicę Powstania Styczniowego w Sejnach. Do naszej inicjatywy dołączyło Koło Nr 14 im. Powstańców Sejneńskich ZŻWP, młodzież  z Klubu Historycznego im. Armii Krajowej ze Szkoły Podstawowej w Sejnach, młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach oraz młodzież z klas mundurowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Szymona Konarskiego w Sejnach i oczywiście Parafia Rzymsko – Katolicka. Uroczystości rozpoczęły się Liturgią Mszy Świętej w Sejneńskiej Bazylice za Ojczyznę i poległych w Powstaniu Styczniowym. Mszę Świętą celebrował proboszcz  Ks. Zbigniew Bzdak. Na uroczystości licznie przybyła młodzież szkolna, mieszkańcy miasta Sejny, członkowie Koła nr 14 im. Powstańców Sejneńskich ZŻWP i oczywiście Sejneńscy Piłsudczycy.Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości z zapalonymi pochodniami przemaszerowali pod Pomnik Katastrofy Smoleńskiej, do tablicy upamiętniającej zamordowanie 10-ciu mieszkańców m. Rygol przez Niemców, do Urzędu Miasta, gdzie jest umieszczona tablica upamiętniająca marszałka Józefa Piłsudskiego, pod Pomnik Powstania Sejneńskiego i na zakończenie przeszliśmy do Krzyża upamiętniającego poległych w Powstaniu Styczniowym. We wszystkich tych miejscach zostały zapalone znicze. Na zakończenie obchodów 156. Rocznicy Powstania Styczniowego na błoniach przy bazylice rozpalono ognisko, gdzie pieczono kiełbaski.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                                       JW
Kolegi  Rafała Sławińskiego
i Andrzeja Pankiewicza